Hongerstakers beschrijven hel Gitmo - ‘alles wat ik wil is weer vrij zijn’

In maart werd bekend dat een aantal gedetineerden op Guantánamo Bay in hongerstaking was gegaan. De hongerstakers kregen vervolgens gedwongen voeding toegediend. The Guardian sprak vijf hongerstakers en maakte een animatie over de omstandigheden waaronder ze vastgehouden worden.

De animatie, ‘The Hunger Strikes’ geheten, bevat het persoonlijke verhaal van vijf gedetineerden, van wie er vier al jaren geleden vrij man werden verklaard. Ze zitten echter nog altijd vast op ‘Gitmo’ omdat de VS de gedetineerden niet willen opnemen en ze ook niet in andere landen terecht kunnen. Omdat de regering-Obama er maar niet in slaagt Guantánamo snel te sluiten, is de situatie voor een hoop gevangenen uitzichtloos.

In de animatie wordt beschreven hoe de hongerstakers gedwongen gevoed worden. Ze worden vastgebonden op een stoel en krijgen voeding via een sonde door de neus, wat uiterst pijnlijk is. Op dit moment zijn er op Guantánamo nog zeventien gedetineerden in hongerstaking, van wie er zestien worden gedwongen voeding tot zich te nemen. Twee liggen er permanent in het gevangenisziekenhuis.

Een aantal van de hongerstakers die in de animatie aan het woord komen liet eerder dit jaar via andere kanalen al van zich horen. Zo schreef Samir Moqbel in april een opiniestuk in The New York Times onder de veelzeggende titel ‘Gitmo is killing me’. Ahmed Belbacha, een andere gevangene uit de animatie, riep Obama in juni nog op “de nachtmerrie van Guantánamo Bay te beëindigen”.

    • Pim van den Dool