Hoe haalt het kabinet 6 miljard in 2014?

De zes miljard euro extra bezuinigingen voor 2014 blijven staan, maar de coalitie is met de drie oppositiepartijen overeengekomen om ze deels anders in te vullen. En waar komt het geld vandaan om alsnog tot een pakket te komen van zes miljard euro extra bezuinigen voor volgend jaar?

Er wordt extra bezuinigd op de rijksoverheid; de ministeries moeten 480 miljoen euro extra gaan besparen. Het zijn bezuinigingen die lastig te halen zullen zijn, want ze komen bovenop 600 miljoen extra bezuinigingen waartoe het kabinet al met Prinsjesdag had besloten. Bovendien werd ook in voorgaande jaren flink bezuinigd op de departementen.

Ook wil het kabinet een klein half miljard extra korten op subsidies. En er wordt extra bezuinigd op sociale zekerheid, onder meer op de huishoudentoeslag, die de nu bestaande huurtoeslag en de zorgtoeslag zal gaan vervangen.

Dan zijn er natuurlijk lastenverzwaringen die de overheid extra inkomsten moeten opleveren. De verlaging van de motorrijtuigenbelasting (250 miljoen) gaat niet door en leidingwater wordt duurder (200 miljoen). Vanaf 2015 gaat de belasting op (zuinige) auto’s omhoog (200 miljoen).

Een grote, nieuwe ‘bron’ van inkomsten is dat het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting volgend jaar tijdelijk wordt verlaagd. Dit is gunstig voor mensen die een zogeheten aanmerkelijk belang (meer dan 5 procent) hebben in een onderneming. Het tarief gaat incidenteel van 25 naar 22 procent. Deze verlaging moet ruim een miljard euro opleveren. Het kabinet gaat er vanuit dat veel ondernemers bij dit lagere tarief bijvoorbeeld tot hogere winstuitkeringen overgaan.