Provincie, eiland en stad geven goede voorbeeld

De vergroening kan niet alleen van bedrijven komen, de overheid is aan zet. Nu investeren in innovatie en een groene groeistrategie, betaalt zich in de toekomst dubbel en dwars terug. Dat schreef het Planbureau voor de leefomgeving deze week. Doet de Nederlandse overheid te weinig?

None

De nationale overheid doet niet wat nodig is. Lokaal en regionaal zijn er grote verschillen, maar zijn er vele goede voorbeelden van bestuurders die hun nek uitsteken. Drie voorbeelden. Het Energiefonds in Overijssel, waar fors wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking voor woningen. Texel dat in 2020 volledig in de eigen energiebehoefte wil voorzien door middel van duurzaam opgewekte energie. En tot slot Leeuwarden, die duurzaamheid kiest als basis voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving.

Niemand kan het alleen – overheid, bedrijfsleven en burgers kunnen kiezen voor groene groei en duurzame producten en diensten. Ze moeten niet op elkaar gaan wachten. Ze moeten elkaar opjutten.

Laten we een keuze maken voor een echt duurzame samenleving. En ook durven te zeggen dat er voor fossiele energiebedrijven en energieverslinders in zo’n samenleving geen plaats meer is.