Principeakkoord tussen coalitie en oppositiepartijen

Arie Slob (CristenUnie) vandaag. Foto ANP / Evert-Jan Daniels

Aan het begin van de avond was er een principe-akkoord tussen coalitiepartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP over de begroting voor 2014. De fractieleiders gingen vervolgens met het pakket naar hun eigen fracties om toestemming te krijgen. Zowel de oppositiepartijen als de PvdA zijn inmiddels akkoord.

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra vanavond:

“De fractie heeft het mandaat gegeven om de onderhandelingen af te ronden. Ik heb allerlei aanwijzingen dat dat gaat lukken.”

PvdA-fractie is akkoord

Update 21.00 uur: De oppositiepartijen hebben al een mandaat van hun fracties en ook de PvdA is akkoord, VVD overlegt nog. Later vanavond komen de onderhandelaars naar verwachting weer samen op het ministerie van Financiën. Mogelijk wordt het akkoord vanavond nog gepresenteerd.

PvdA-leider Samsom hield eerder vanavond nog een slag om de arm bij de NOS:

Inhoud van akkoord nog grotendeels onbekend

Over de inhoud van het pakket is nog weinig bekend, maar de NOS en RTL hebben wel al wat uitgelekte afspraken op een rijtje gezet.

  • De gratis schoolboeken blijven;
  • De bezuinigingen op de kinderbijslag worden grotendeels ongedaan gemaakt;
  • Er wordt 600 miljoen extra in onderwijs gestoken;
  • De duur van de WW blijft zoals in het sociaal akkoord is afgesproken: maximaal drie jaar. Wel moet een werkloze na een half jaar werk aanvaarden, ook al ligt dat onder je niveau of salaris. Als het nodig is, wordt dat aangevuld tot het uitkeringsniveau;
  • De versoepeling van het ontslagrecht wordt een half jaar eerder ingevoerd;
  • Het kabinet steekt 1,8 miljard in een verlaging van het tarief in de eerste belastingschijf, om werken aan te moedigen;
  • Er komt geen verlaging van de Motorrijtuigenbelasting;
  • Ministeries gaan meer bezuinigingen dan eerder overeengekomen.

FNV-voorman Ton Heerts en voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Bernard Wientjes worden vanavond bijgepraat door minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) over het aanstaande begrotingsakkoord. Dat zei zijn woordvoerder tegen Novum.

    • Peter Zantingh