Premier Maarten Hajer

None

Deze week verscheen het rapport Vergroenen en Verdienen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het rapport geeft een beeld van de teruglopende concurrentiekracht. De boodschap is helder: Nederland loopt niet meer voorop in een transitie richting een duurzame economie. Met klem wordt gepleit voor een scherp debat over de economie van de toekomst. Dat roept de vraag op: waarom doen we dat eigenlijk niet? Want de boodschap is helder: als we niet oppassen wordt Nederland de Brullende Muis van Europa.

Wie naar de lange termijn kijkt, weet dat de onderneming die duurzaam produceert de enige is die de concurrentiestrijd kan doorstaan. Dat gaat met horten en stoten, maar het proces is onomkeerbaar. Tegelijkertijd zijn premier Rutte en zijn ploeg aan het sleutelen aan de ‘oude economie’. Een economie die duurzame innovaties, institutionele of organisatorische veranderingen niet aankan. De doe-democratie en participatie maatschappij zijn niet meer dan onmachtige schaamlap-woorden.

Er moet een radicale draai gemaakt worden. Een die met verve en visie inzet op de economisering van duurzaamheid. Om dat ter hand te nemen stel ik voor de huidige directeur van het PBL Maarten Hajer te benoemen tot premier naast Mark Rutte. Een duo-kabinet. Mark kan dan de bezuinigingen ter hand nemen en versneld de afbouw van de oude economie realiseren. Maarten kan zich volledig concentreren op het opbouwen van een economie van de toekomst. Het PBL-rapport biedt dan een mooie basis voor een nieuwe regeringsverklaring.

Heeft u ook een vraag? mail naar groen@nrc.nl of twitter @GroenNRC