Een burgemeester vertrekt

Burgemeester Peter Rehwinkel (PvdA) van Groningen geeft zijn functie op en verhuist naar Spanje om daar een voorlopig onbetaalde functie bij een internationale organisatie te aanvaarden. In de gemeenteraad is nu ophef over de, naar zijn schatting, zes maanden wachtgeld die hij ter overbrugging claimt. Zijn partijgenoot Fokke, lid van de Tweede Kamer, stelde er vragen over aan het kabinet. Met als teneur dat een ex-politicus die naar het buitenland verhuist, niet aan een sollicitatieplicht kan voldoen. En over welke sancties beschikt de minister van Binnenlandse Zaken eigenlijk in zo’n geval?

Het is een pijnlijke interne afrekening met de PvdA-burgemeester. Bestuurders mogen niet anders behandeld worden dan burgers, is de nieuwe opvatting. Immers, gewone ex-werknemers mogen (ook) niet met hun uitkering in het buitenland als vrijwilliger werken. Dan zou je niet voluit ‘beschikbaar voor de arbeidsmarkt’ zijn.

Rehwinkel opereerde in Groningen af en toe onhandig. Hij functioneerde uiteindelijk matig. Het strekt hem tot eer dat hij zelf conclusies trok. Hij liet al eerder weten geen tweede termijn te ambiëren.

Zijn vertrek nu is voortijdig, maar niet ontijdig.

Het illustreert dat het burgemeesterschap een hoger afbreukrisico kent dan vroeger. De burgemeester van een grote stad moet domineren en delegeren tegelijk. Sterk zijn in de regio en tegelijk diplomaat in de omgang met de kleinere kernen. Bij rampen doortastend, in het bestuur tactisch. Wie niet bevalt krijgt van delen van de burgerij de volle laag. Zo’n functie, in het volle licht van de media, stelt specifieke eisen. Voor een passende wachtgeldregeling als parachute is dan alle reden. Een bestuurder mag daarom ook anders worden behandeld dan een gewone werknemer, binnen redelijke proporties. De regeling is met een maximum van vier jaar niet riant. Het kabinet wil die nog inkorten naar 3 jaar en 2 maanden. Rehwinkel heeft 19 dienstjaren in politieke ambten, als Kamerlid en burgemeester, ook van Naarden. Hij stippelt nu zelf een route uit naar een betaald dienstverband. Daarmee bewandelt hij de koninklijke weg.