Dit valt er te halen...

D66 is van nature een partij die wil meeregeren. Pechtold en de zijnen hadden graag deel uitgemaakt van dit kabinet, en dus willen ze hun invloed nu maximaal doen gelden. Er is ook een strategische overweging. D66 probeert al een tijd de positie te veroveren die het CDA traditioneel inneemt: soeverein in het midden, ‘kingmaker’ bij elke formatie. Nu het CDA op sociaal-economisch gebied rechts van de VVD is gaan zitten, wordt dit een reële optie.

De ChristenUnie is een gouvernementeel ingestelde partij. De achterban, benadrukt fractievoorzitter Arie Slob, verwacht dat de partij „verantwoordelijkheid neemt”. En dat is sinds de regeringsdeelname onder het kabinet-Balkenende IV (2007-2010) alleen maar meer geworden. Maar het kabinet moet niet denken dat de ChristenUnie voor elk akkoord tekent, lieten Slob en zijn financiële secondant Carola Schouten deze week binnenskamers geïrriteerd weten.

De SGP treedt ieder kabinet welwillend tegemoet, het gezag is immers van God gegeven. Al 95 jaar omschrijft de strengchristelijke partij zich als ‘niet-regeringspartij’ in plaats van ‘oppositiepartij’. Maar dat de SGP ook openlijk aan tafel zit met een kabinet, is nieuw: de steun aan Rutte I gebeurde nog besmuikt vanaf de achterbank van de dienstwagen van de premier. Overigens heeft de SGP niet de ambitie ooit écht regeringspartij te worden.