Dit is wat ze willen...

D66 wil drie dingen bereiken: de partij aast op lastenverlaging, extra geld voor onderwijs en versnelde hervormingen op de arbeidsmarkt. Dat laatste betekent: het sociaal akkoord openbreken dat het kabinet heeft gesloten met werkgevers en vakbonden. Of de afspraken uit dat akkoord over het ontslagrecht en de werkloosheidsuitkering WW echt naar voren worden gehaald, is nog de vraag. De laatste dagen spreekt D66-leider Pechtold over „werkgelegenheid door hervormingen” – en dat klinkt al een stuk compromisbereider.

De ChristenUnie kan twee belangrijke punten binnenhalen: een lastenverlichting voor werkende mensen en fors meer geld voor gezinnen met kinderen. Zo is het behoud van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting, beter bekend als de ‘aanrechtsubsidie’, niet ondenkbaar. ‘Goedkope’ maar symbolisch belangrijke eisen van de ChristenUnie: uitstapprogramma’s voor prostituees en het schrappen van de bezuiniging op de Algemene Nabestaandenwet.

De SGP heeft als enige eis geformuleerd dat het meer geld wil voor „grote gezinnen” (let op het verschil met de ChristenUnie). Daarmee bedient de partij haar achterban op de Biblebelt, die niet zelden vijf of meer kinderen heeft. Overigens kan de SGP alleen blijven zitten omdat de partij, net als de ChristenUnie, besloten heeft ‘immateriële’ vraagstukken als euthanasie en abortus buiten de gesprekken te houden. Anders zou een breuk met de ‘goddelozen’ van VVD, PvdA en D66 meteen een feit zijn.