Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Definitief akkoord voor begroting - coalitie rekent op ‘breed draagvlak’

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij aan het woord tijdens de persconferentie van de coalitie en oppositiefracties over het bereikte akkoord.
SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij aan het woord tijdens de persconferentie van de coalitie en oppositiefracties over het bereikte akkoord. Foto ANP/Martijn Beekman

De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben vanavond samen met de oppositiepartijen D66, de ChristenUnie en de SGP een definitief akkoord gepresenteerd voor de begroting van 2014. Dat hebben de partijen bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Het akkoord werd vanavond al verwacht nadat de vijf partijen al akkoord waren gegaan met een principe-akkoord dat eerder vanavond verscheen. De partijen hopen nu om een meerderheid voor de maatregelen te krijgen in de Eerste Kamer.

Zes miljard aan bezuinigingen

Door de afspraken zijn de meeste huishoudens volgend jaar beter af volgens de overeengekomen partijen. Ook verbetert de koopkracht voor de meeste mensen in vergelijking met de plannen voor Prinsjesdag. Met alle maatregelen komen de partijen net als het kabinet met Prinsjesdag uit op zes miljard aan bezuinigingen.

Er vonden vanavond drie persconferenties plaats naar aanleiding van het verse akkoord: eerst kwamen de drie oppositiepartijen aan het woord, gevolgd door de coalitiepartijen en ten slotte was het woord aan premier Mark Rutte. Bekijk de persconferenties hier terug.

Pechtold: Den Haag kan het wel

Het akkoord is tot stand gekomen na ‘zeer intensieve onderhandelingen’, aldus D66-leider Alexander Pechtold die de persconferentie vanavond aftrapte: “Wij hebben onze nek uitgestoken voor de begroting”

Het akkoord tussen kabinet en drie oppositiepartijen laat volgens hem zien dat ‘politiek Den Haag het wel kan’. Dan gaat het om zekerheid creëren waardoor weer vertrouwen kan ontstaan. De deal laat het sociaal akkoord echter niet ongemoeid. Pechtold hoopt dat de sociale partners er niettemin mee zullen instemmen.

Van der Staaij: bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen

De SGP-leider is tevreden over het resultaat. “Er is meer geld naar de gezinnen gegaan,” aldus Van der Staaij vanavond. Hij prijst ook het extra geld voor de mantelzorg. “Bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen.”

CU-fractievoorzitter Slob legt op zijn beurt uit dat hij deelneemt aan het akkoord omdat hij wilde iets voor gezinnen met kinderen: “Ik heb wel eens twijfels gehad, maar we hebben geknokt. Aan de kant blijven staan was geen optie.”

Coalitie blij met ‘breed draagvlak’

De coalitiepartijen VVD en PvdA zijn blij dat de begroting voor 2014 nu kan rekenen op een breed draagvlak in het parlement, aldus de twee fractievoorzitters.

Samsom: we kunnen verder

Samsom zei dat hij samen met premier Mark Rutte (VVD) tijdens de start van het kabinet al aankondigde dat zij op zoek moeten naar een breed draagvlak voor het kabinetsbeleid. Daarmee is tot nu toe wisselend succes geboekt. Zo ging het goed met het woonakkoord, dat ook werd gesloten met D66, de ChristenUnie en de SGP. Mis ging het met het pensioenakkoord.

De PvdA-leider is nu ‘heel blij’ dat zij met het begrotingsakkoord wel weer kunnen rekenen op breed draagvlak. “We hebben aan Nederland laten zien dat we verder kunnen”, zei hij, hoewel de coalitiepartijen ook concessies hebben moeten doen. “Ik hoop dat Nederland nu echt verder kan.”

Ook Zijlstra onderstreepte het belang van een breed draagvlak. “Er is nu rust en duidelijkheid gecreëerd.” Dat moet het land weer vooruit helpen, aldus de liberaal.

Premier Mark Rutte hoopt dat ook andere partijen de maatregelen zullen steunen die zijn opgenomen akkoord. De wensen van de afgehaakte partijen CDA en GroenLinks worden weerspiegeld in het akkoord, stelde Rutte vrijdagavond bij de presentatie van het akkoord.

“Ik denk dat als zij de plannen lezen, zij zullen zien dat we oprecht een poging hebben gedaan aan hun wensen tegemoet te komen”, zei Rutte.

Begroting 2014: een miljard lastenverlichting

In het gesloten begrotingsakkoord staan de volgende maatregelen:

 • In 2014 wordt ruim een miljard euro uitgetrokken voor lastenverlichting. Op termijn loopt dat bedrag op tot 1,6 miljard;
 •  Tegenover een miljard belastingverlaging staan extra belastingen, die vooral moeten zorgen voor vergroening. Zo gaan de motorrijtuigenbelasting, de belasting op leidingwater en de belasting op het storten van afval omhoog. Ook wordt de werkbonus voor ouderen in 2015 afgeschaft;
 • Het tarief in box 2 gaat alleen volgend jaar omlaag, van 25 naar 22 procent. Dit moet ‘beklemde vermogens’ vrijmaken;
 • Het kabinet steekt 1,8 miljard in een verlaging van het tarief in de eerste belastingschijf, om werken aan te moedigen;
 • De werkgelegenheid stijgt op termijn met vijftigduizend banen;
 •  De bezuinigingen op de publieke omroep en defensie worden verzacht.  De geplande bezuinigingen van honderd miljoen worden daarmee gehalveerd;
 • Defensie krijgt er vijftig miljoen bij en in latere jaren negentig miljoen. De kazerne in Assen blijft bovendien open. Dit wordt betaald uit de vijftig miljoen euro die extra wordt uitgetrokken voor regionale werkgelegenheid.De gratis schoolboeken blijven;
 • De bezuinigingen op de kinderbijslag worden grotendeels ongedaan gemaakt;
 • Er wordt 600 miljoen extra in onderwijs gestoken;
 • De duur van de WW blijft zoals in het sociaal akkoord is afgesproken: maximaal drie jaar. Wel moet een werkloze na een half jaar werk aanvaarden, ook al ligt dat onder je niveau of salaris. Als het nodig is, wordt dat aangevuld tot het uitkeringsniveau;
 • De versoepeling van het ontslagrecht wordt een half jaar eerder ingevoerd.

FNV blijft het ‘volledig oneens’ met bezuinigingen

De FNV blijft het nog steeds volledig oneens met de extra bezuinigingen van zes miljard euro. Dat zei voorzitter van de vakcentrale Ton Heerts in reactie op het akkoord.

Heerts heeft tegenover het kabinet benadrukt dat de FNV zeer hecht aan het sociaal akkoord. In de begrotingsafspraken worden daar wijzigingen in aangebracht, zoals de vervroeging van de WW-versobering en de ontslagrechtversoepeling.

“De FNV heeft niet onderhandeld over deze afspraken”, benadrukt Heerts. Maandag bespreekt het bestuur van de vakcentrale het begrotingsakkoord met het ledenparlement.