‘Bestuur Meerssen faalde rond zoenaffaire opgestapte wethouder’

Jo Dejong vorig jaar in het gemeentehuis van Meerssen. Na een schandaal stapte hij op en pleegde hij zelfmoord. Sindsdien brokkelde de lokale politiek in het Limburgse dorpje af, totdat het college vanavond definitief viel.
Jo Dejong vorig jaar in het gemeentehuis van Meerssen. Na een schandaal stapte hij op en pleegde hij zelfmoord. Sindsdien brokkelde de lokale politiek in het Limburgse dorpje af, totdat het college vanavond definitief viel. Foto ANP / Marcel van Hoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen heeft verkeerd gereageerd in de kwestie rond een opgestapte wethouder die uiteindelijk zelfmoord pleegde. Dat blijkt vanavond uit een rapport dat in opdracht van de burgemeester en de fractievoorzitters in de Meerssense gemeenteraad is gemaakt.

De 58-jarige wethouder Jo Dejong stapte in februari op, nadat hij op een carnavalsfeest een vrouwelijke collega tegen haar zin zou hebben gezoend. Ongeveer twee weken later pleegde de man zelfmoord. De vrouwelijke collega diende na enig wikken en wegen een klacht in over de tongzoen, omdat gewenste excuses aanvankelijk niet kwamen, blijkt uit het rapport. Uiteindelijk kwamen die excuses wel, waarna de klachtenprocedure werd beëindigd.

Dejong, van de Partij Jo Dejong, kwam destijds zelf met een ontslagbrief, waarin hij niet over de tongzoen sprak. Als reden voor zijn aftreden gaf hij een ‘politiek verwijt’ aan. Dejong had over deze brief niet overlegd met het college, dat vervolgens zonder overleg met een persbericht kwam, waarin een ‘ongewenst voorval’ als reden voor het besluit van Dejong werd gegeven.

‘Afstemming tussen Dejong en college ontbrak volstrekt’

Dit volstrekt ontbreken van afstemming tussen Dejong en het college kan worden gezien als ‘de wortel van een proces van achterdocht, onderling wantrouwen en complotdenken, waardoor snel maar zeker de verhoudingen vertroebelden’, aldus de onderzoeker. De wijze waarop het college de klachtprocedure bekendmaakte, is ‘niet te billijken’ en strijdig met de vertrouwelijkheid van de klachtregeling.

“Bovendien wordt door het noemen van een ‘ongewenst voorval’ als grondslag voor het ontslag ten onrechte de indruk gewekt dat de klacht gegrond is”, stelt de onderzoeker. De excuses die Dejong aanbood, waren echter onvoldoende om ervan uit te gaan dat de klacht gegrond was en door het beëindigen van de procedure is hierover nooit opheldering gekomen.

De onderzoekers adviseren voor minstens een volledige raadsperiode van vier jaar wethouders van buiten te benoemen. “Nieuwe leiders hebben minder last van het verleden”, aldus de onderzoekers. Waarnemend burgemeester Hans Schmidt, die sinds november 2012 die functie bekleedt, kan volgens de onderzoekers wel aanblijven. Schmidt heeft al aangegeven zijn kandidatuur voor het vaste burgemeesterschap in te trekken.

Waarom Dejong precies zelfmoord heeft gepleegd, heeft de onderzoeker niet kunnen achterhalen. “Redenen van suïcide zijn heel complex”, aldus de onderzoekers. Ook al zou het hele gebeuren de oorzaak zijn, dan nog is het volgens hen onmogelijk vast te stellen wat de definitieve aanleiding is geweest en wie dit kan worden toegerekend. (Novum)