Ministerie: nog geen besluit over proefverlof Volkert van der G.

Volkert van der G.
Volkert van der G. Foto ANP / Marcel Antonisse

Het ministerie van Veiligheid en Justitie ontkent de berichtgeving van RTL Nieuws dat Volkert van der G. niet op proefverlof mag. Volgens RTL maakt staatssecretaris Teeven morgen de beslissing bekend.

Twitter avatar minv_j Ministerie van VenJ Reactie op nieuws rond Volkert van der G: er is nog geen enkel besluit genomen over zijn verlofaanvraag

Teeven vindt dat Volkert van der G. binnen de gevangenismuren moet worden voorbereid op zijn vrijlating in mei 2014. Van der G. kan in beroep gaan tegen de beslissing van Teeven. De zaak komt dan opnieuw bij de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) te liggen, die dan op korte termijn een nieuwe uitspraak zal doen. Als de RSJ het verlof nogmaals goedkeurt kan Van der G. alsnog vervroegd vrijkomen.

RSJ: Van der G. mag met proefverlof

Begin oktober besloot de RSJ dat Volkert van der G. met proefverlof mag. Daar werd toen vanuit de maatschappij scherp op gereageerd. Ook stemde een Tweede Kamer-meerderheid voor een debat over het proefverlof.

Van der G. is in 2007 al voor een korte periode op proefverlof geweest. Dit woog mee in de beslissing van de RSJ:

Voorts is van belang dat klager al jaren niet meer op de lijst van gedetineerden met een vlucht- of maatschappelijk risico staat en dat klager op 21 februari 2007, zonder dat maatschappelijke onrust is ontstaan, op incidenteel verlof is geweest.

De complete uitspraak van de raad:

In aanmerking nemende de aard van het door klager gepleegde strafbare feit, dat destijds veel aandacht in de media heeft gekregen, acht de beroepscommissie het van doorslaggevend belang dat klagers re-integratie in de maatschappij op een verantwoorde en geleidelijke manier wordt vormgegeven. Van de directeur en bij uitstek van de Staatssecretaris kan worden verlangd dat zij hiervoor zorg dragen. Een gedoseerd vrijhedenbeleid, waarbij verlofmogelijkheden geleidelijk worden uitgebreid naarmate de einddatum nadert, is het middel bij uitstek om klager te laten voorbereiden op zijn terugkeer in de samenleving en om – zoals ook de beklagcommissie heeft overwogen – de samenleving te laten wennen aan de terugkeer van klager. [...]

De beroepscommissie is van oordeel dat het belang om aan klager verlof te verlenen in dit stadium van de detentie dient te prevaleren boven de mogelijke maatschappelijke onrust en de risico’s die verlofverlening aan klager met zich mee kan brengen. Derhalve wordt de Staatssecretaris opgedragen om een nieuwe beslissing te nemen op de verlofaanvraag.