Scenario 3 En dan zijn er nog de echte trendbreuken

None
Illustratie Rhonald Blommestein

1120 jaar oud

Als we door medische ontwikkelingen gemiddeld 120 jaar oud worden, dan heeft Nederland in 2050 twee miljoen inwoners extra. Een overgrootouder hebben is dan heel normaal. Ouderen werken langer door. Hebben meer huizen nodig. Zullen langer genieten van hun vrije tijd. Willen zich meer en vaker verplaatsen. Het aantal sterfgevallen neemt drastisch af. Meer mensen zullen zelf het einde van hun leven willen bepalen. „Mogelijk wordt de Drion-pil even acceptabel en algemeen als de anticonceptiepil een eeuw eerder”, aldus de studie.

2Zelfsturende auto’s

Als grote bedrijven de infrastructuur overnemen, rijden er straks onafgebroken zelfsturende auto’s door de stad. Door de karrevracht aan data over het verkeer kunnen zij veel efficiënter rijden. Autorijden gaat vlugger, is veiliger en voordeliger. Openbaar vervoer als trein en bus is overbodig. Er zijn veel minder auto’s en wegen. Ook heel veel parkeerplaatsen kunnen verdwijnen. Het aantal ongevallen neemt af. Verkeersboetes worden niet meer uitgedeeld. Maar: hoe zit het met de privacy? Mag je ook zelf blijven sturen? En wat doen we met fietsers?

3Duurzame energie

Als er een doorbraak komt in de opslag van elektriciteit, wordt de elektrische auto een volwaardig alternatief voor de brandstofauto. Wat heet: de auto met verbrandingsmotor heeft alleen nog cultstatus. De auto’s kunnen dan ook worden gebruikt om duurzame energie op te slaan. Het huidige wagenpark heeft tien keer meer vermogen dan alle elektriciteitscentrales samen. Deze ontwikkeling versterkt bovendien, zeggen de onderzoekers, de positie van burgers en bedrijven om zelf rendabel energie op te wekken met water en wind en deze te gebruiken of te verkopen op het meest gunstige moment.

4Klimaatverandering

Als de klimaatverandering over, zeg, twintig jaar versneld optreedt, wordt het soms lang heet in Nederland. Er is dan behoefte aan meer stroom voor airco’s, maar tegelijk kan niet altijd stroom worden opgewekt door gebrek aan koelwater. Er is een grotere kans op overstromingen en wateroverlast door volgelopen riolen. Op mislukte oogsten in een landbouw met onvoldoende zoet water. Op sterfte onder ouderen. Als de klimaatverandering mondiaal hard toeslaat, zullen landen mogelijk willen ingrijpen in het klimaat; ze zouden zonnestraling kunnen tegenhouden, bijvoorbeeld door zwavelhoudende gassen in de lucht te brengen. Deze technische ingrepen hebben nadelen en risico’s, zoals invloed op neerslag, die ook Nederland zullen raken.