Rapport: te weinig oog voor problemen ex-sekteleden

Nederlandse hulpverleners hebben te weinig oog voor ex-sekteleden. Dat staat in een vandaag verschenen rapport dat is gemaakt in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie, schrijft dagblad Trouw.

In het rapport staat dat mensen die daadwerkelijk uit een sekte willen stappen soms worden tegengewerkt en/of bedreigd. Daarnaast voelen de oud-leden zich onbegrepen door hulpinstanties: politie ziet weinig mogelijkheden om in actie te komen en hulpverleners herkennen hun problemen niet.

Onderzoek: vaak sprake van seksueel misbruik

In het rapport dat vandaag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, worden 84 sektes onderscheiden waarin zich ‘volgens betrokkenen’ de laatste twintig jaar ernstige misstanden hebben voorgedaan. Voorbeelden van misstanden zijn seksueel misbruik, mishandeling en fraude. Dit stellen ex-leden van de groeperingen en hun familie. Daadwerkelijke aangiftes van strafbare feiten zijn er maar weinig gedaan, uit schaamte en angst voor represailles.

Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Beke, de Amsterdamse hoogleraar godsdienstsociologie Hijme Stoffles had daarnaast een adviserende rol.

    • Nando Kasteleijn