‘In 2050 bijna 18 miljoen Nederlanders, waarvan een kwart 65-plusser’

Nederland telt in 2050 ongeveer een miljoen inwoners meer dan de 16,8 miljoen van nu. Nederlanders zullen gemiddeld tegen die tijd zeven jaar ouder worden en het aantal 65-plussers groeit binnen enkele decennia van 16 procent tot een kwart van de bevolking.

Dat zijn enkele voorspellingen uit de studie Welvaart en Leefomgeving van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). Daaruit kwam ook naar voren dat het aantal eenpersoonshuishoudens blijft groeien en voor deze groep veel nieuwe woningen moeten worden gebouwd. De toekomstverkenning is vooral bedoeld voor ministeries, die er hun beleid op kunnen baseren. Onderzoeker Ton Dassen:

“Je kunt onze studie zien als een denkoefening in onzekerheid.”

De zogenoemde ‘horizonscan’ geeft een doorkijkje naar hoe de wereld en Nederland er omstreeks 2050 vermoedelijk uit zullen zien. Ook wordt een beeld geschetst van “trendbreuken”: enkele minder waarschijnlijke ontwikkelingen “waarvan het voorstelbaar is dat ze gebeuren”.

Zo zouden medisch-technologische doorbraken ertoe kunnen leiden dat we in 2050 gemiddeld 120 jaar oud worden; dat zelfsturende auto’s het huidige verkeerssysteem met particuliere auto’s, treinen en bussen overbodig hebben gemaakt; dat fossiele brandstoffen verdwijnen dankzij een veel grotere opslagcapaciteit voor duurzaam opgewekte energie; en dat de klimaatverandering ook in Nederland versneld toeslaat met jaarlijkse periodes van hitte, met als gevolg onder meer sterfte onder ouderen en mislukte oogsten.

    • Arjen Schreuder