Dekker zet rekentoets door, ondanks slechte resultaten

Driekwart van de havisten en vmbo’ers scoort onvoldoende op rekenen. De Tweede Kamer bepleit een andere toets.

Bron Cito

De voorlopige resultaten van de rekentoets in het voortgezet onderwijs en mbo zijn slecht, maar dat is geen reden de invoering ervan uit te stellen of de inhoud aan te passen. Dat zei staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) gisteren in de Tweede Kamer.

De resultaten van de rekentoets tellen vanaf het schooljaar 2015-2016 mee voor het eindexamen. Uit pilots die in maart zijn gehouden, blijkt dat veel leerlingen op dit moment niet het gewenste niveau halen. Op het vwo scoorde 22 procent een onvoldoende, op de havo 72 procent en op het vmbo haalde tot 77 procent een onvoldoende. Op het mbo haalde op het hoogste niveau 74 procent geen voldoende.

Dekker zei dat scholen zich meer moeten inzetten om het rekenniveau van de leerlingen te verbeteren. „Ze krijgen er al een aantal jaar geld voor.”

Een meerderheid van de Kamerleden toonde zich ontevreden over de vorm van de huidige rekentoets. Leerlingen worden getest met behulp van het zogenoemde realistisch rekenen, waarbij sommen verstopt zitten in kleine verhaaltjes. De Kamerleden vinden dat met deze ‘talige’ opgaven de rekenvaardigheid van leerlingen niet goed wordt getoetst. Dekker ging niet mee in de kritiek. Hij vindt dat leerlingen dit soort sommen met een context moeten kunnen maken.

Een aantal Kamerleden maakte er ook bezwaar tegen dat de cijfers van de rekentoets de komende jaren al op de eindlijst staan, al tellen ze nog niet mee voor de slaag- en zakregeling. Dekker wil dat dit zo blijft, omdat hij denkt dat leerlingen anders niet hun best zullen doen de toets te halen.