De trots van Italië is wéér bijna failliet

Luchtvaart

Alitalia bezwijkt bijna onder haar schulden. De kerosineleveranties dreigen te worden stilgelegd. Wie wil nog bieden?

Alitalia pagina E6-7