Veel vaardigheden = meer baankans

Wie goede vaardigheden heeft, zal ook een betere kans op een baan hebben. Slechts 11 procent van alle Nederlanders die wél goed scoren op begrijpend lezen, heeft geen baan, dat is laag in vergelijking met het gemiddelde van 17 procent. In Italië is het helemaal beroerd: slechts 5 procent van de mensen is goed in begrijpend lezen en vervolgens heeft van dat kleine clubje één op de vier geen baan.

Laaggeletterden in Italië hebben een twee keer zo grote kans op werkloosheid. En het risico op een laag salaris, is ook veel hoger. Mensen met een hoge score van geletterdheid verdienen bijvoorbeeld 11,20 dollar per uur meer dan de best betaalde werknemers op het laagste niveau.