Mannen zijn net wat beter in rekenen

De enquête hield ook rekening met het verschil tussen mannen en vrouwen. Nederlandse mannen presteren op alle vaardigheidsgebieden beter dan vrouwen, de kloof van vrouwen ten opzichte van mannen in Nederland behoort tot de grootste in alle onderzochte landen. Alsnog presteren vrouwen bovengemiddeld goed met andere landen vergeleken. Onder jongeren bestaat die kloof niet meer: ze zijn even goed in de vaardigheden.

Ook het mbo deed het goed: de gemiddelde score van jongvolwassenen met een mbo- diploma ligt hoger dan de gemiddelde score van deelnemers met een afgeronde opleiding in het hoger onderwijs in sommige andere landen.