Interview Goede resultaten vooral dankzij de leraren

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, PvdA) reageert tevreden op de uitkomsten van het OECD-onderzoek. „Maar we moeten scherp blijven. Andere landen zitten niet stil.”

Zijn de goede scores te danken aan de ingrepen van de politiek in het onderwijs?

„Niet alles komt door beleid. Maar je ziet dat deze prestaties wel degelijk te verbeteren zijn. Een land als Zuid-Korea deed het lang slecht, maar is nu aan een opmars bezig, omdat de overheid er veel werk van maakt. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld stagneren de prestaties juist. Beleid kan dus effect hebben. Maar laten we niet vergeten dat dit vooral een prestatie is van de Nederlandse leraren. Die hebben het uiteindelijk gedaan.”

Opvallend zijn de goede prestaties in het mbo.

„Dat klopt. Nederlanders die een vierjarige mbo-opleiding hebben gedaan, scoren gemiddeld beter dan een kwart van de Amerikanen met een universitaire opleiding. Daar kun je toch trots op zijn. Het mbo wordt in Nederland vaak gezien als tweede keus, ook door ouders. Maar het blijkt dus dat je daar een prima opleiding kunt krijgen.”

Welke gevolgen kan de opkomende digitalisering van het onderwijs hebben voor de lees- en rekenvaardigheid van leerlingen?

„Digitale hulpmiddelen kunnen het onderwijs beter maken, maar we moeten het wel kritisch in de gaten houden. Het moet een ondersteuning zijn van het traditionele onderwijs, geen vervanging. Dan gaan we de fout maken die we ook hebben gemaakt met het competentiegericht onderwijs: dat het om de vorm gaat en niet om de inhoud.”

    • Bart Funnekotter