‘Grote kans’ op zware aardbevingen in Groningen

Een inwoner plaatst ijzeren pennen in de oudste woning van Zeerijp. In het noorden van de provincie Groningen vond in juli weer een aardbeving plaats. Het KNMI registreerde dit jaar in Noord-Groningen tot nu toe 110 aardbevingen.
Een inwoner plaatst ijzeren pennen in de oudste woning van Zeerijp. In het noorden van de provincie Groningen vond in juli weer een aardbeving plaats. Het KNMI registreerde dit jaar in Noord-Groningen tot nu toe 110 aardbevingen. Foto ANP / Catrinus van der Veen

Bewoners op de gasbel in Groningen kunnen hun borst nat maken. Elk jaar neemt het aantal aardbevingen met 16 procent toe ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde bevingen. Dat aantal verdubbelt elke 4,7 jaar en vertienvoudigt elke 15,5 jaar. Dat concludeert gepensioneerd ingenieur Adriaan Houtenbos op basis van eigen onderzoek, dat hij vanmiddag presenteert in Groningen.

De eerste klap met een kracht van 4 op de schaal van Richter verwacht hij nog dit jaar, en de eerste van 5 in 2029. Daarbij kunnen mensen (ernstig) gewond raken: kasten vallen om, schoorstenen breken af, en oude en zwakke gebouwen kunnen geheel of gedeeltelijk instorten.

Houtenbos baseert zich op de grafieken en gegevens van het KNMI, van gaswinningsbedrijf NAM en van het Staatstoezicht op de Mijnen. De toezichthouder adviseerde de minister afgelopen januari om de gasproductie te verminderen omdat er meer en zwaardere aardbevingen dreigen. Maar minister Kamp (Economische Zaken, VVD) stelt dat besluit uit tot begin december, in afwachting van meer onderzoek.

‘NAM en KNMI hebben bevolking misleid’

Gaswinningsbedrijf NAM en het KNMI “hebben de bevolking misleid”, constateert Houtenbos. Al in 2004 hadden ze kunnen weten dat er bevingen met een kracht van 5 op de schaal van Richter in het verschiet liggen.

“De deskundigen van NAM en KNMI moeten die voorspelbaarheid hebben gezien. Een maatschappelijk verantwoord opererend bedrijf meldt dat ook. Maar dit hebben ze tegenover de bevolking stilgehouden. En ook het Staatstoezicht op de Mijnen trok hierover niet tijdig aan de bel.”

NAM, KNMI en Staatstoezicht op de Mijnen konden vanochtend nog niet reageren op de beschuldigingen omdat ze niet beschikten over het onderzoek. Het KNMI registreerde dit jaar in Noord-Groningen tot nu toe 110 aardbevingen. De zwaarste vond vorig jaar augustus plaats, bij Huizinge, gemeente Loppersum. Die had een kracht van 3,6 op de schaal van Richter.

Houtenbos werkte als afdelingshoofd ‘geomatics’ bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM. In 2007 kritiseerde hij de te rooskleurige voorspellingen van het bedrijf over bodemdaling door gaswinning. Hij noemt het stilhouden van gegevens en negeren van risico’s “een herkenbaar patroon bij de NAM”.