Gebruik gewoon de beste startbaan

Het klinkt zo simpel. Gebruik de start- en landingsbaan die omwonenden de minste overlast geeft. Voeg pas een extra baan toe als de eerste volledig in gebruik is. Dat is de beste manier om de geluidsoverlast van Schiphol zoveel mogelijk te beperken. Dat stelt de zogenoemde ‘Alderstafel’, een overleg tussen overheid, partijen in de luchtvaartsector en bewoners, in een gisteren overhandigd advies aan staatssecretaris Mansveld (Luchtvaart, PvdA).

Schiphol experimenteert al twee jaar met de nieuwe regels. Daarvoor werd geluidsoverlast van vliegtuigen vastgesteld aan de hand van een ingewikkeld stelsel van 35 ‘handhavingspunten’ voor geluidsnormen. Het ging om rekenmodellen, gemeten werd er niet.

Mansveld wil nu een „eenvoudig en eerlijk stelsel, logisch en begrijpelijk”. Het advies van Alders voldoet daaraan, vindt ze. In een brief aan de Kamer zegt ze zijn advies „te omarmen”.

Wat zijn de oplossingen van Alders?

Stuur vliegtuigen altijd eerst naar de baan die de minste overlast geeft

Uit onderzoek blijkt dat de Polderbaan de beste baan is om te starten, de Kaagbaan de beste om te landen. Bij deze banen wordt het minst over bewoond gebied gevlogen. De meeste toestellen zullen „noordelijk” opstijgen of landen, dat wil zeggen met de neus naar het noorden gericht. Het zijn nu niet de populairste banen bij piloten, omdat de vliegtuigen langer moeten taxiën en er dus langer over doen om bij de pier te komen. De Buitenveldertbaan gaat het meest over bewoond gebied en is dus de minst voor de hand liggende baan.

Gebruik zo min mogelijk banen tegelijk

Alders wil dat een baan eerst maximaal wordt ‘gevuld’ met vliegtuigen, voordat wordt uitgeweken naar andere banen. Maximaal 38 starts of 36 landingen per uur, daarmee is een baan vol. Dat betekent grofweg elke anderhalve minuut een vliegtuig. Als er meer vluchten zijn, kan het aantal startbanen worden uitgebreid naar twee, net als het aantal landingsbanen. Alders adviseert dat bij zoveel vluchten niet zomaar elke combinatie wordt gekozen, maar dat daarbij wordt gekeken naar de geluidsoverlast en de weersomstandigheden. Alders pleit er wel voor niet te vaak vier banen tegelijk te gebruiken, maar het aantal tot drie te beperken.

Trek 30 miljoen euro uit voor compensatie

Het ministerie, de provincie Noord-Holland en Schiphol trekken elk 10 miljoen uit voor compenserende maatregelen voor gebieden met veel overlast, zoals Amstelveen, Aalsmeer, en Zwanenburg. Dan gaat het bijvoorbeeld om isolatie van woningen. Soms is het huis aan de ene kant van de straat wel geïsoleerd, maar een huis aan de andere kant van de straat niet. Dat is niet uit te leggen aan omwonenden. Het geld gaat ook naar projecten die de leefbaarheid in dorpen ten goede komen, zoals dorpshuizen, sporthallen en groengebieden.

Het advies van Alders, dat nu door de Tweede Kamer zal worden besproken, betekent niet het einde van de overlast. „Voor bepaalde dorpen is er gewoon geen oplossing, daar moet je eerlijk in zijn”, zegt Alders. Zeker als er in de toekomst meer vluchten komen. Schiphol verwerkte vorig jaar 423.000 vluchten, maar dat mag in 2020 zijn gegroeid tot maximaal 510.000. Alders: „Dat gaat ten koste van de leefbaarheid. Ik zeg nooit tegen mensen: u merkt er niks meer van.”