De dorpsarts leeft sinds gisteren niet meer

Huisarts was door inspectie op non-actief gezet wegens twijfels over een euthanasiegeval

Er waren twee huisartsen in het Noord-Hollandse dorpje Tuitjenhorn, een echtpaar. Gisterochtend bleek de man, huisarts Nico T., zelfmoord te hebben gepleegd. Iedereen in het dorp heeft het erover: de vrouw die in de vroege avond haar voortuin staat te maaien, de kroegbaas die de stoelen buiten zet. Het was een goede huisarts, zeggen ze, hij woonde in het dorp en werkte er al 22 jaar.

Huisarts Nico T. (58) was een week geleden, op 2 oktober, door de Inspectie voor de Gezondheidszorg op non-actief gezet. Hij had euthanasie toegepast bij een dorpsbewoner en daar waren vragen over gerezen. De inspectie formuleert het in zijn officiële bevel zo: „De inspectie heeft geen vertrouwen in verantwoorde zorgverlening door huisarts [T.]. De heer [T.] heeft als arts bij een patiënt onzorgvuldig gehandeld en richtlijnen genegeerd. Hierover heeft de inspectie een melding gekregen.” Lokale media berichtten erover. Maar er stond in het bevel ook dat de zaak nog onderzocht werd: „Het bevel geldt tot het moment dat de inspectie heeft kunnen vaststellen dat de zorg door huisarts [T.] voldoet aan de wettelijke voorwaarden van verantwoorde zorgverlening.”

De inspectie zei vanochtend zich te beraden over de vraag of de euthanasie waar het om ging nog verder wordt onderzocht. Het strafrechtelijk onderzoek komt door het overlijden van de huisarts te vervallen, aldus het OM.

In het dorp (1.400 huishoudens) zegt men in grote lijnen te weten wat er is gebeurd. Het gaat om de euthanasie, nog geen twee weken geleden, bij een man met slokdarmkanker – een agressieve kankersoort. Een dorpsbewoner die ernaast woont, vertelt dat de familie en de patiënt de euthanasie hebben gewild en tevreden waren. „De man kon niks meer, hij woog bijna niks.” Nico T. paste het toe, er was een andere zorgverlener bij. Die zou later hebben getwijfeld aan de procedure en de politie hebben ingeschakeld.

Een week geleden kregen alle patiënten van huisarts T. een briefje in de bus: de huisarts leed aan een burn-out en zou voorlopig niet kunnen werken. Ze keken ervan op, vertellen ze: dat was in al die jaren niet eerder gebeurd. Euthanasie had T. al eerder toegepast. Een van zijn patiënten vertelt dat zijn moeder, die ook aan kanker leed, een paar jaar geleden ook euthanasie kreeg van T. „Dat ging allemaal keurig volgens het boekje. Wij, de familie, waren er tevreden mee.”

Het Gezondheidscentrum dat sinds drie jaar in het oude bankgebouw aan de Dorpsstraat zit, is gewoon open. Hier zit de huisartsenpraktijk, de verloskunde, de apotheek, logopedie en de thuiszorg. Patiënten die een huisarts nodig hebben, zullen naar verwachting worden opgevangen door andere huisartsen in de gemeente Schagen, waar Tuitjenhorn onder valt.

Niet één van de drie huisartsenorganisaties wilde vanochtend reageren op de zaak. Op de site van de KNMG staat over euthanasie: „Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar. Alleen artsen kunnen deze handelingen straffeloos uitvoeren in bijzondere omstandigheden, bij naleving van alle zorgvuldigheidseisen én door het te melden bij de toetsingscommissie euthanasie. Een verzoek om euthanasie is één van de meest indringende en belastende vragen die de patiënt aan de arts kan stellen. Principiële bezwaren van artsen tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding dienen te worden gerespecteerd.”

    • Frederiek Weeda