Waar ligt het middelpunt?

Huwelijksproblemen zijn niet altijd een privékwestie. Soms is de Belastingdienst zeer geïnteresseerd in de kwaliteit van de relatie. Bijvoorbeeld om te bepalen of iemand belasting moet betalen in Nederland.

Een man heeft via een constructie met verschillende bv’s en een joint-venture zichzelf als aandeelhouder bevoordeeld. Volgens de Belastingdienst heeft er een verkapte uitdeling plaatsgevonden, door een deelneming van de ene bv voor een veel te lage prijs te verkopen aan de andere bv, waarvan de man ook alle aandelen bezit. De inspecteur legt hem een navorderingsaanslag inkomstenbelasting op.

Dit verrast de man, omdat hij is geëmigreerd naar Zwitserland en denkt in Nederland geen fiscale verplichtingen meer te hebben. Wel is hij nog eigenaar van een aantal onroerende zaken in Nederland, waaronder een woonboot, en blijven zijn vrouw en drie kinderen aanvankelijk in Nederland. Dat laatste grijpt de inspecteur aan om de man te bestempelen als binnenlandsbelastingplichtig. Volgens het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland ter voorkoming van dubbele belastingheffing is doorslaggevend waar het ‘middelpunt van de levensbelangen’ ligt. Met een gezin in Nederland is dat overduidelijk, denkt de Belastingdienst.

Maar volgens de man ligt dit middelpunt in Zwitserland, omdat de relatie met zijn echtgenote ronduit slecht was. Hij zegt in die tijd ook andere ‘vriendschappen’ te hebben gehad. Hij vecht de zaak aan tot aan het Hof Arnhem-Leeuwarden, maar krijgt geen gelijk.

Het Hof wijst erop dat zijn vrouw en kinderen een jaar na hem zijn overgekomen om met z’n allen in de nieuwe Zwitserse villa te gaan wonen. Zijn vrouw hield zich bovendien intensief bezig met ontwerp en inrichting van de villa. Dat zij drie jaar later weer is vertrokken, maakt geen verschil. Het huwelijk was in ieder geval in het jaar van emigratie nog goed genoeg om zijn gezin aan te merken als middelpunt – en Nederland daarmee als woonplaats.

Tips? Mail naar ecorecht@nrc.nl

    • Nelleke Koops