Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Wonen

‘Ouders slechter af onder Jeugdwet’

Foto ANP / Koen Suyk

Ouders zijn onder de nieuwe Jeugdwet slechter af dan nu. Dat zegt Ido Weijers, hoogleraar jeugdbescherming aan de Universiteit Utrecht. De rechtsbescherming van ouders is al zeer gebrekkig, maar die zal verder achteruitgaan.

De wet regelt dat gemeenten vanaf 2015 alle jeugdzorg uitvoeren. Dat doen ze het liefst met vrijwillige medewerking van de ouders, zo nodig onder dreiging van zwaardere maatregelen – de zogeheten bemoeizorg, of drang. „Er komt veel macht bij de gemeente, en de wet stelt daar niets tegenover”, stelt Weijers.

Volgens hem mengen gemeenten hun bevoegdheden. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in gemeenten waar vooruitlopend op de wet de drangaanpak al wordt toegepast, zoals Rotterdam, zegt advocaat Reinier Feiner. Daar dreigde bijvoorbeeld een voor de kinderen aangestelde gezinsvoogd een moeder te laten korten op haar bijstandsuitkering, omdat ze een nieuwe woning weigerde vanwege de slechte buurt. Weijers: „Er is geen toetsingskader voor het handelen van gemeenten in deze zogeheten vrijwillige fase. Men gaat er op gemeentelijk niveau van uit dat alles mag.”

Een fundamenteler probleem is volgens Weijers en Feiner dat kinderbeschermingsmaatregelen worden getoetst door de civiele rechter en niet door de bestuursrechter. De civiele rechter is gewend aan gelijkwaardige procespartijen. Daar is geen sprake van in jeugdbescherming, en er is al jaren veel kritiek op de zwakke positie van ouders in dat proces en het gebrek aan waarheidsvinding.

De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel morgen.