Lakenhal gaat verbouwen

De Londense restauratiearchitect Julian Harrap (JHA) en het jonge Rotterdamse architectenbureau HappelCornelisseVerhoeven (HCV) worden verantwoordelijk voor respectievelijk de restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal. Met de bouw van een nieuwe tentoonstellingszaal zal het tekort aan ruimte voor wisselende tentoonstellingen worden opgelost. In het bestaande gebouw kan dan een groter deel van de vaste collectie getoond worden.

Voor de renovatie en uitbreiding van het pand de ‘Laecken-Halle’ uit 1641, waar het gemeentelijk museum sinds 1874 in gevestigd is, heeft de gemeente Leiden 13,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat bedrag werd aangevuld met de opbrengst van het door het museum opgerichte Lucas van Leyden Mecenaat, en een gift van een miljoen euro van de BankGiro Loterij.

Het museum zal in 2015 twee jaar dichtgaan voor de verbouwing. Het historische pand zal grondig worden hersteld en een nieuwe klimaatinstallatie krijgen. De overkapping van het voorplein, een noodoplossing uit 1992, zal worden verwijderd. De heropening staat gepland voor 2017. (NRC)