Internet

Wie beschermt eigenlijk wie in de virtuele wereld? Scrupuleus mijden wij alle internetuitingen van onze dochter, om haar de privacy te gunnen waar ze als zeventienjarige recht op heeft. Andersom gelden andere principes. Als mijn man op een late vrijdagavond bij zijn derde biertje wat al te losjes commentaar geeft op zijn Facebookpagina, zwaait vier meter verder een deur open. Dochterlief beent binnen, in pyjama, haar smartphone bestraffend omhoog. „Pap! Je moet nóóit iets op Facebook zetten als je wat gedronken hebt. Al je leerlingen kunnen dit zien!” Pap moet plaatsmaken achter de computer en resoluut haalt zij de gewraakte passages weg. Na nog enkele vermanende woorden verdwijnt ze weer naar bed.

Mariette Huisjes

    • Mariette Huisjes