Geen enkel onderzoek naar cybercrime voltooid

Politie zet extra mensen op hightech criminaliteit, maar resultaten laten op zich wachten

De landelijke eenheid van de nationale politie heeft in een jaar tijd geen enkel onderzoek naar cybercriminaliteit weten af te ronden. Dat blijkt uit cijfers in de Korpsmonitor die de nationale politie vanochtend vrijgaf na een verzoek om openheid door De Telegraaf. De cijfers beslaan de periode van juni 2012 tot en met juni 2013.

Een woordvoerder van de nationale politie zegt wel te verwachten dat de doelstelling voor 2013, vijftien afgeronde zaken, tegen het eind van het jaar gehaald zal zijn. „Enkele grote zaken staan op het punt te worden afgerond.”

Volgens de Korpsmonitor lopen er nu acht onderzoeken. In de laatste twaalf maanden zijn er vier gestart, meer dan een halvering van het aantal van 2012. Dat jaar werden negen onderzoeken gestart en zes zaken opgelost. In 2011 waren dat er 25.

Sinds de oprichting in 2011 is het landelijke high tech crime team van de politie gestaag uitgebreid, van dertig naar negentig rechercheurs. In 2014 zullen er 120 mensen werken. Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) heeft een wetsvoorstel gedaan om de bevoegdheden van de politie op dit vlak uit te breiden. Rechercheurs mogen dan inbreken in computers en communicatie aftappen.

Uit de Korpsmonitor blijkt dat de zogenoemde high impact crime – misdrijven die een sterke inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer – in deze periode over de hele linie is gedaald. Inbraken en geweldsmisdrijven zijn met enkele procenten gedaald ten opzichte van 2012 en 2011. Het aantal overvallen en straatroven daalde zelfs met 8 respectievelijk 10 procent. Het aantal overvallen dat door de politie is opgelost, is landelijk 31 procent van ruim 1.800 zaken, verhoudingsgewijs ongeveer evenveel als in de afgelopen jaren. De doelstelling voor 2013 ligt op 36 procent.

Amsterdam was de enige van de grote steden waar de high impact crime niet daalde, maar steeg. Dit terwijl het politiekorps in Amsterdam juist veel inzet vrijmaakt voor deze vorm van misdaad. Alleen het aantal geweldsmisdrijven daalde substantieel. In andere categorieën binnen de high impact crime was een stijging of stabilisering te zien.

Een opmerkelijke trend in de vrijgegeven politiecijfers is de daling van het aantal illegale vreemdelingen dat werd aangehouden. In 2012 waren dat nog 3.560 mensen die werden overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie. Tussen juni 2012 en 2013 waren het er 3.220. De daling is zichtbaar over het hele land, op Noord-Holland en de stad Rotterdam na. De woordvoerder van de nationale politie heeft geen verklaring voor deze afname. „De inzet van de politie is op dit punt alleen maar verhoogd. Het kan natuurlijk zo zij dat er minder vreemdelingen illegaal in Nederland verblijven.”

Begin vorig jaar legde het toenmalige kabinet afspraken vast voor de verscherping van de aanpak van illegaliteit. In de Korpsmonitor staat voor 2013 als doel 4.000 aanhoudingen.