Controle Europese binnengrens bij falende bewaking buitengrens

Landen van de Europese vrij-reizenzone ‘Schengen’ mogen tijdelijk de grens met een ander Schengenland controleren als dat land er niet in slaagt de Europese buitengrens goed te bewaken.

Dit hebben EU-ministers van Justitie gisteren in Luxemburg besloten. Het besluit valt toevallig samen met de discussie over de ramp met een boot met migranten bij het Italiaanse eiland Lampedusa, vorige week. Maar eigenlijk is het een reactie op een vorige crisis: die over de poreuze grens van EU-en Schengenlid Griekenland met Turkije. Vooral in 2011 kreeg Griekenland te maken met tienduizenden illegale migranten. Sindsdien is de Turks-Griekse grens met EU-hulp versterkt.

Het herinvoeren van bewaking van de binnengrenzen is bedoeld als uiterste maatregel. Eerst zou Griekenland, of een ander land dat tekort schiet, de kans krijgen zijn grens beter te bewaken met hulp van EU-grensbewakingsbureau Frontex. Als dat niet helpt, beslissen de EU-landen gemeenschappelijk over tijdelijke grenscontroles.

In de nieuwe afspraken over ‘Schengen’ staat ook dat de Europese Commissie de kwaliteit van de grensbewaking voortdurend gaat controleren, ook met ‘onaangekondigde’ bezoeken.

Migratie zet het Europese grens-en asielbeleid onder druk. Vandaag praten EU-ministers van Binnenlandse Zaken op aandringen van Italië over aanpassing van het asielbeleid, naar aanleiding van de Lampedusa-ramp. Italië wil dat Noord-Europese landen helpen met de opvang van migranten die arriveren via de Middellandse Zee. Ook willen de Italianen meer EU-geld voor Frontex, dat kampt met geldgebrek.