Of geef je eigen kind les, wordt hij beter van

Terwijl een school in België Nederlandse leraren zoekt, wil een Brabantse school ouders voor de klas zetten Want individuele begeleiding leidt tot betere leerprestaties Als het experiment slaagt, volgen er meer scholen

None

Basisschool De Bolster in het Noord-Brabantse dorpje Drunen begint in november met een experiment waarbij ouders hun eigen kind les gaan geven op school. De reden: kinderen leren volgens de school veel beter als ze een-op-eenbegeleiding krijgen, en dit kunnen leerkrachten niet bieden.

Als het experiment een succes wordt, zullen ook andere scholen van stichting Scala, waartoe de katholieke basisschool De Bolster behoort, een beroep gaan doen op de hulp van ouders. Volgens leerkracht Joris Spekle van De Bolster, die de ouders zal gaan begeleiden, wordt de onderwijstijd op basisscholen niet efficiënt benut. „Dat merk je bijvoorbeeld aan de hoeveelheid tijd die veel kinderen ook na schooltijd nog aan onderwijs besteden, terwijl ze eigenlijk lekker buiten zouden moeten spelen”, zegt Spekle. „Ze krijgen bijles, of ze moeten thuis met papa of mama leren lezen of de tafels oefenen.”

Experiment

De PO-raad, waarin schoolbesturen van basisscholen zijn verenigd, is enthousiast over het experiment van De Bolster. „De school maakt op ultieme wijze gebruik van de hulp van ouders”, zegt woordvoerder Harm van Gerven. „Het is heel goed om dit uit te proberen. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat ouderbetrokkenheid, in welke vorm dan ook, positief bijdraagt aan de leerprestaties van kinderen.” Volgens Van Gerven is het wel van groot belang dat de kwaliteit van de ouderbegeleiding door de school goed in de gaten wordt gehouden.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat acht ouders van De Bolster hun kind vier ochtenden per week thuis les zouden gaan geven. Maar de onderwijsinspectie keurde dit plan onlangs af omdat het in strijd zou zijn met de Leerplichtwet.

Volgens Spekle ontbreekt het in het onderwijs aan individuele begeleiding en komen leerlingen hierdoor niet tot optimale leerprestaties. „Tijdens de uitleg voor vakken als rekenen en taal is een-op-eencontact heel erg effectief, maar dit kan een leerkracht nooit bieden. Ouders wel.” Vier keer per week kunnen ouders die dit willen hun eigen kind daarom een ochtend komen begeleiden in een speciaal hiervoor ingericht lokaal. Voor zover bekend is dit in Nederland nog nooit eerder gebeurd.

De ‘ouderklas’

Voor elke ouder maakt Spekle een individueel lesprogramma dat rekening houdt met het niveau van het kind. „Hierdoor kan hun kind nooit worden overvraagd, maar ook niet worden onderschat. Dit voorkomt veel frustraties”, zegt Spekle die toezicht zal houden in de ‘ouderklas’.

Volgens Spekle heeft het experiment, genaamd De Partnerschapschool, ook voordelen voor de kinderen die in de gewone klas blijven. „Hun klas is dan tijdelijk kleiner en hierdoor kunnen zij meer persoonlijke aandacht krijgen van de leerkracht.” ’s Middags en op woendagochtend zijn alle kinderen gewoon in de klas.

De Bolster verwacht over een jaar ongeveer vijfentwintig ouders – van leerlingen uit groep 5 tot en met 8 – bereid te hebben gevonden om hun kind op school te komen begeleiden. „Ouders blijken tijd vrij te kunnen maken voor de Partnerschapschool”, zegt Spekle. „Vooral moeders die in deeltijd werken.”

Les aan boord

Het idee om ouders een belangrijke rol te laten spelen in het onderwijs komt van de Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. „Kleuters van varende ouders krijgen voornamelijk onderwijs aan boord van hun vader of moeder, en dat verloopt heel goed”, aldus Spekle.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs zal de onderwijsinspectie De Bolster „op de korte termijn laten weten of de Partnerschapschool voldoet aan de geldende kwaliteitseisen”.

    • Julie Wevers