Loodswezen op ramkoers met wetenschapper over kroniek

Het loodswezen klaagt een wetenschapper aan die een ondeugdelijke kroniek zou hebben geschreven.

Het landelijke loodswezen heeft vandaag in kort geding geprobeerd de publicatie tegen te houden van een studie waartoe het zelf opdracht had gegeven. De Nationale Loodsencorporatie (NLC) dagvaardde dr. Martijn van Oorschot, cultureel antropoloog en organisatieadviseur, die op haar verzoek een kroniek heeft samengesteld van het loodswezen in de afgelopen 25 jaar waarin het een verzelfstandigd bestaan leidde. De twintig corporatieleden die eerder de tekst van hun interviews hadden geautoriseerd, zeggen nu dat zij Van Oorschot geen toestemming geven het geschrift publiek te maken.

In 1988 veranderde het loodswezen van een ambtelijk lichaam, dat ressorteerde onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat, in een zelfstandige organisatie. Om dat te vieren verzocht de NLC Van Oorschot een boek te schrijven. Hij is aangezocht als auteur omdat hij al eens onderzoek heeft gedaan naar de verzelfstandiging van het loodswezen. In het verslag daarvan, De elementen van het spel (2004), noemde Van Oorschot de privatisering ‘een groot succes’.

De NLC kwam met Van Oorschot overeen dat hij een boek zou samenstellen dat goeddeels zou berusten op interviews met twintig door de loodsencorporatie zelf te selecteren leden, alsmede met een drietal ‘prominenten’ die te maken hadden met het loodswezen. Vrijwel alle geïnterviewden gingen na enkele aanpassingen akkoord met de teksten.

Medio juli bracht de voorzitter van de NLC, Eric van Dijk, vergaande wijzigingen aan in de interviews. Van Oorschot ging daar niet mee akkoord. Daarop verbrak Van Dijk de overeenkomst. Toen Van Oorschot meldde in dat geval zelf te publiceren, eisten de corporatie en twintig geïnterviewden, allen verbonden aan de NLC, in kort geding dat hij afziet van ‘iedere vorm van publicatie, op straffe van een dwangsom. Van Oorschot mag daarom nog niets over de inhoud zeggen.