Laten VVD, PVV en CDA de Trias Politica respecteren

Ilustraties Cyprian Koscielniak

NRC berichtte net als andere media over het voorgenomen proefverlof van Volkert van der G., die veroordeeld is voor de moord op politicus Pim Fortuyn. De Raad voor Strafrechttoepassing heeft in beroep staatssecretaris Teeven in het ongelijk gesteld in zijn voornemen om geen proefverlof te verlenen aan Volkert van der G.

Vlak na de uitspraak van de Raad haastte enkele woordvoerders van politieke partijen in de Tweede Kamer (VVD, PVV en CDA) zich om te verklaren dat onder geen beding proefverlof moet worden toegestaan vanwege de maatschappelijke onrust die zou ontstaan.

In ons rechtsysteem geldt het beginsel van rechtsgelijkheid; indien iemand op grond van positief gedrag binnen de inrichting voor proefverlof in aanmerking komt, dan dient met het oog op voorbereiding op terugkeer in de maatschappij dit verlof te worden verleend.

Wat er nu gebeurt, is dat in het specifieke geval van Volkert van der G. de zaak een politiek item wordt en juist door de uitspraken van de vertegenwoordigers van VVD, PVV en CDA de maatschappelijke onrust wordt uitgelokt.

Een zaak waarvan de politiek zich verre moet houden. Erg teleurstellend is dan ook de reactie van gevestigde partijen zoals VVD en CDA, partijen die toch ook de Trias Politica onderschrijven.

Des te meer valt de reactie op van D66-vertegenwoordiger Gerard Schouw: „Het voorgenomen proefverlof van Volkert van der G. is geen zaak van de politiek.”

Waarvan akte!

Mr. P.G.M.M. Dijkman