Slachtoffers krijgen meer spreekrecht in rechtszaal

Foto ANP / Frank van Beek

Het spreekrecht voor slachtoffers van misdrijven wordt verder uitgebreid. Staatssecretaris van Justitie Fred Teeven wil dat slachtoffers zich straks kunnen uitspreken over het bewijs tegen de verdachte en over de strafmaat.

Dit staat in een wetsvoorstel dat vandaag voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.

Het zogenoemde adviesrecht van de slachtoffers is een uitbreiding van het bestaande spreekrecht waarbij het slachtoffer zonder onderbreking of ondervraging zijn verhaal kan doen. Het geldt ook voor ouders van heel jonge slachtoffers en nabestaanden. Vorig jaar werd het spreekrecht aangevuld door behalve partners ook familieleden van een slachtoffer de kans te geven te spreken in de rechtszaal.

slachtoffers kunnen ook als getuige worden ondervraagd

In het wetsvoorstel wordt het voor verdachten ook mogelijk slachtoffers als getuigen te ondervragen als het slachtoffer een belastende verklaring aflegt over de verdachte op zitting. Ook kunnen nabestaanden van slachtoffers van ernstige verkeersmisdrijven in de nieuwe wet een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het gaat om vijftig tot honderd zaken per jaar waar extra budget voor is vrijgemaakt.

Vorig jaar keerde Teeven zich nog tegen een plan van zijn partij en de PvdA om het spreekrecht voor slachtoffers uit te breiden. Hij noemde het voorstel “geen verbetering van de positie van het slachtoffer”. Ook stelde hij dat slachtoffers voor een tweede maal slachtoffer kunnen worden als een rechter een lagere straf geeft dan waar zij om hebben gevraagd.