Schenk alleen als je de 6-vragentest doorstaat

Ik overweeg om mijn zoon financieel te steunen bij de aankoop van een huis. Zal ik de nieuwe schenkingsvrijstelling tot een ton benutten? Of kan ik het geld beter uitlenen?

De woningmarkt is niet vooruit te branden, de bouwbranche ligt op zijn gat en 1,3 miljoen Nederlandse woningeigenaren staan samen 65 miljard euro ‘onder water’. Daarom probeert het kabinet via fiscale cadeautjes ‘dood geld’ los te weken uit stamrechten, levensloopregelingen, pensioenpremies en spaarpotten van de rijken. Eén van de maatregelen is dat iedereen tot 1 januari 2015 een willekeurig medemens eenmalig belastingvrij mag trakteren op een ton, mits de ontvanger het geld uitgeeft aan de aankoop of verbetering van zijn eigen huis, aflossing op zijn eigenwoninghypotheek of de restschuld op een verkocht eigen huis.

Doen dus? Laat je emoties erbuiten. Schenk alleen als je de volgende 6-vragentest doorstaat met glans. De eerste vraag luidt: Moet aankoop beslist nu? Afgelopen juni voorspelde De Nederlandsche Bank dat de woningprijzen nog pakweg 10 procent zullen dalen. Op een huis van twee ton is dat 20.000 euro verlies. Toch schenken? Beantwoord dan vraag 2:

Kun je het je écht permitteren? Pensioenen en zorgvoorzieningen staan onder druk, terwijl steeds meer mensen hun eeuwfeest halen. Kun jij het levenslang uitzingen van je huidige vermogen minus die ton? Zo nee, geef niet. Toch geven? Test je wijsheid met de moeilijkste vraag van deze test: Welk effect heeft de gratis ton op je kind? Hoe jonger en onervarener, des te groter de kans dat je kind je onbewust gaat zien als gratis pinautomaat. Is dit risico te overzien? Dan mag je naar vraag 3:

Heb je meer kinderen? Voorkom familieruzies, behandel ze gelijk en doorloop voor elk kind deze vragentest. Doorsta je alles, dan luidt vraag 4: Komen er duidelijke afspraken over de besteding van de gift? Voorkom dat de ton opgaat aan een luxe keuken, terwijl je zoon zijn loodzware (rest)hypotheekschuld lekker laat op- of doorlopen. Lukt dit? Dan mag je naar vraag 5:

Kan een schoonkind er (deels) met het geld vandoor? Dat risico bestaat als je kind in gemeenschap van goederen is getrouwd. Een notarisbezoek kan problemen voorkomen. En dan de laatste vraag: Heeft je zoon al de verhoogde schenkingsvrijstelling (51.407 euro) benut? Dan mag je hem nog hooguit 48.593 euro belastingvrij geven. Was je echter al eerder in deze test gestrand? Dan is uitlenen veel beter dan weggeven.