Pensioenlasten

Goed, dan hebben we voor het volgende nummer ook nog een stuk over pensioenen, die..

Wacht even, wáárover?

Pensioenen… Dus, ik bedoel, wat wij hier straks niet krijgen…

Hoho, gaan we zuur doen? Wat is de relevantie van dat stuk?

Gewoon, we laten zien dat ook onze lezers moeite hebben met de plannen van het kabinet om de afdracht..

Ik zie het niet... Pensioenen… Is dat een onderwerp voor ons?

Nou ja, misschien met wat leuke grafiekjes erbij?

Geen sprake van. Kom zeg. We zijn hier niet de Pay Krant!

(SdJ)