Obama vertrouwt op verhoging schuldenplafond door Congres

Een supporter van de nieuwe Amerikaanse zorgwet demonstreert in zijn staat Mississippi, een van de staten die hebben besloten de nieuwe wetgeving niet toe te passen
Een supporter van de nieuwe Amerikaanse zorgwet demonstreert in zijn staat Mississippi, een van de staten die hebben besloten de nieuwe wetgeving niet toe te passen Foto Reuters/Johannes Bachman

De Amerikaanse president Barack Obama verwacht niet dat hij ‘ongebruikelijke stappen’ zal moeten zetten om te voorkomen dat de Verenigde Staten in de problemen komen door de hoge staatsschuld, en dat het Congres het schuldenplafond zal verhogen.

Dat heeft de president verklaard in een interview met persbureau AP. Hij geeft hierin aan dat hij bereid is aanpassingen te doen aan zijn nieuwe zorgwet om de kosten te drukken, maar onderstreept dat hij niet onderhandelt tot het Congres de overheid heropent en het schuldenplafond verhoogt.

Obama geeft aan dat een meerderheid van ambtenaren in het Huis van Afgevaardigden de huidige ‘shutdown’ van de regering wil beëindigen, en zonder extra voorwaarden de kredietgrens wil verleggen. Sommige Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden eisen concessies van Obama op het gebied van de gezondheidszorg in ruil voor hun steun voor het financieren van de overheid. Zij willen bovendien dat er extra wordt bezuinigd voordat het schuldenplafond wordt verhoogd.

Schuldenplafond half oktober bereikt

Op 17 oktober bereiken de Verenigde Staten dat schuldenplafond. Er kan dan niet meer geleend worden, waardoor het risico ontstaat dat het land niet meer aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen, wat een ‘default’ zou betekenen.

Sinds afgelopen maandag is de Amerikaanse overheid gesloten. Het Congres kon geen overeenstemming bereiken over financiering van de overheid, waardoor achthonderdduizend ambtenaren naar huis moesten worden gestuurd. Nationale parken zijn sindsdien dicht en openbare diensten zijn niet langer beschikbaar.

Update 17.19 uur: Het Huis van Afgevaardigden heeft een wet goedgekeurd die ervoor zorgt dat alle 800.000 ambtenaren die door de shutdown met onbetaald verlof zijn, met terugwerkende kracht alsnog worden betaald zodra de regering heropend is.

Obamacare leidt tot veel nieuw afgesloten verzekeringen

De deadline om over financiering van de overheid tot een vergelijk te komen verliep maandagnacht. Dinsdag trad een deel van de nieuwe zorgwet - ‘Obamacare’ - in werking en konden Amerikanen een zorgverzekering afsluiten, zoals onder de wet verplicht is. Dit stuit veel Republikeinen tegen de borst en daarom hoopten zij wijziging van de zorgwet af te kunnen dwingen in ruil voor hun steun voor de overheidsfinanciën.

In de eerste dagen was de belangstelling voor het afsluiten van een verzekering zo groot dat websites de grote toename van internetverkeer niet aankonden. Volgens Obama overtreft de belangstelling alle verwachtingen. Hij beloofde dat medewerkers van de regering onafgebroken zullen werken om de wachttijd tot een minimum te beperken.