Broeikasemissies in luchtvaart vanaf 2020 aan banden gelegd

Voor het eerst is er een internationaal akkoord gesloten om de uitstoot van broeikasgassen in de luchtvaart te verminderen.

De internationale luchtvaart neemt vanaf 2020 maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Daarover hebben de leden van de Burgerluchtvaartorganisatie ICAO vrijdag in Montreal een akkoord bereikt. Tegelijkertijd heeft de ICAO het Europese plan afgewezen om de luchtvaart van en naar Europa onder te brengen onder het emissiehandelssysteem ETS tot het akkoord van kracht wordt.

De luchtvaart is verantwoordelijk voor ongeveer 2 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, maar de verwachting is dat zonder maatregelen dat aandeel groter wordt door de snelle groei van de sector.

Om welke maatregelen het bij het akkoord zal gaan, is onduidelijk. De landen willen een ‘marktmechanisme’ ontwikkelen, waarschijnlijk een systeem gebaseerd op handel in emissierechten. Op verzoek van ontwikkelingslanden is verder afgesproken dat rekening wordt gehouden met economische gevolgen van de maatregelen. In 2016, op de volgende driejaarlijkse ICAO-vergadering, moeten de afspraken concreet worden ingevuld.

Eurocommissaris Connie Hedegaard (Klimaat) zei in een reactie dat de druk vanuit Europa „zich nu uitbetaalt”. Maar volgens critici heeft Europa bakzeil gehaald.

De EU voerde in 2012 emissiehandel in voor alle vliegtuigen die op een Europese luchthaven landen of opstijgen. Grote landen als de VS en China verzetten zich hier fel tegen. De VS namen een wet aan die het Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen verbood om aan de emissiehandel mee te werken.

Uit vrees voor een internationaal handelsconflict besloot de EU haar luchtvaartplannen tot eind van dit jaar uit te stellen op voorwaarde dat er voor die tijd een akkoord zou liggen. Het Europees Parlement moet nu beslissen of de plannen ver genoeg gaan om het Europese plan af te blazen.