Proef eenrichtingsverkeer op Prinsengracht

Als alles goed gaat, zullen toeristische en plezierboten vanaf volgend jaar zomer maar in één richting over de Prinsengracht mogen varen. De gemeenteraad is akkoord gegaan met een motie van GroenLinks om een proef met eenrichtingsverkeer op de Singelgracht, die al gepland stond voor het voorjaar, uit te breiden naar de Prinsengracht. Bewoners klagen al jaren over de grote drukte op de gracht. Blijkt de proef een succes, dan worden de regels definitief. „Mogelijk kan er dan gekeken worden naar een algeheel verkeersreguleringssysteem op de grachten”, aldus GroenLinks-raadslid Evelien van Roemburg.