Shortstays binnenstad zorgen voor overlast

In de eerste helft van het jaar meldden ruim honderd mensen overlast van shortstays. Vaak hadden die woningen geen vergunning.

Shortstaywoningen in de binnenstad zorgen voor overlast bij buurtbewoners en in een ruime meerderheid van de gevallen is er voor die woningen niet eens een vergunning. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een rapportage van Wijksteunpunt Wonen Centrum.

Van december vorig jaar tot en met juli dit jaar kwamen er via de website meldshortstay.nl 101 meldingen van overlast binnen.

In de meerderheid van de gevallen ging het om geluidsoverlast. Die kwam meestal van toeristen, zo staat in de rapportage.

Voor toeristen zijn de shortstaywoningen oorspronkelijk niet bedoeld. Het beleid van de gemeente is erop gericht voldoende woonruimte te bieden aan expats voor een periode van minimaal vijf dagen en maximaal zes maanden. Daarvoor is er een vergunning van het stadsdeel nodig. „Verhuur aan toeristen is niet verboden, maar er is gebleken dat de regels voor verblijfsduur en het aantal personen – maximaal vier – vaak worden overtreden”, zegt Guust Augustijn van Wijksteunpunt Wonen Centrum.

De vergunning ontbrak bij tachtig van de meer dan honderd meldingen, zo staat in de rapportage. Bovendien kwamen de meeste meldingen van overlast uit postcodegebied 1012, hartje centrum. Daar krijgen woningen bij voorbaat geen toestemming om ruimte te verhuren in het kader van shortstay, juist vanwege mogelijke overlast.

Het shortstaymeldpunt is nieuw, zo zegt Augustijn, dus er is nog geen vergelijking te trekken met eerdere jaren. „Maar we krijgen wel de indruk dat het enorm toeneemt. Wekelijks komen er meldingen binnen.” Volgens hem zijn er de afgelopen twee maanden nog eens dertig meldingen bij gekomen.

Bewoners klagen over gebrekkige handhaving vanuit de gemeente. Uit een gemeente-evaluatie van het shortstaybeleid in heel Amsterdam kwam eerder naar voren dat er in de stad mogelijk 1.500 tot 2.000 illegale hotels zijn, vooral in het centrum.

Vorige maand maakte de gemeente bekend dit jaar tot nu toe al 120 illegale hotels te hebben gesloten. 47 uitbaters zijn beboet voor in totaal een half miljoen euro. Volgens Kees van der Veer, woordvoerder van stadsdeel Centrum, zaten daar ook shortstaywoningen bij. „Dat heeft bij ons ook de aandacht getrokken. We evalueren het beleid, waarmee eerder onder andere de minimumverblijfsduur van zeven naar vijf dagen werd verlaagd. We willen goed onderscheid kunnen zien tussen korte en langere vakantieverhuur.”

De klachten zijn bekend en het stadsdeel is ermee bezig. „Maar zaken als geluidsoverlast blijven juridisch lastig. Dat valt onder de milieuwetgeving en bovendien is het moeilijk bevestiging te krijgen. Maar we handhaven ook in deze gevallen.”