Reorganisatieplan gemeente te vaag

In „de zwaarste adviesopgave uit zijn bestaan” oordeelde de COR deze week dat de reorganisatieplannen van de gemeente te onduidelijk zijn.

Tussen nu en 2016 schrapt de gemeente drieduizend banen.
Tussen nu en 2016 schrapt de gemeente drieduizend banen. Foto ANP

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van Amsterdam vindt het beoogde reorganisatieplan van de gemeente op veel onderdelen te vaag. Door het ontbreken van een goede probleemanalyse in het plan „valt niet te beoordelen of de gekozen structuur een oplossing biedt voor de problemen”, schrijft de Raad in een advies aan de gemeente. Het reorganisatieplan wordt op 15 oktober definitief vastgesteld.

Amsterdam besloot in mei de organisatie vanaf volgend jaar op de schop te gooien om „met minder mensen en minder geld beter werk te leveren voor de bewoners en bedrijven in de stad”. De gemeente schrapt tot 2016 drieduizend van de vijftienduizend banen, 26 bestaande gemeentediensten gaan op in vier nieuwe ‘clusters’, de stadsdelen krimpen en alle ambtenaren zijn straks in dienst van de gemeente, waardoor ze „flexibel” kunnen worden ingezet.

De reorganisatie zou gefaseerd worden doorgevoerd, maar de COR is bang dat het toch te snel gaat. Het doorvoeren van te veel veranderingen tegelijk kan volgens de Raad tot chaos leiden en de zorgvuldigheid krijgt zo te lijden onder het hoge tempo van de reorganisatie. „Wij verwachten wel wat meer terughoudendheid in het omgooien van een zo complexe organisatie als de gemeente Amsterdam”, schrijft de COR. Gepleit wordt daarom voor het inbouwen van ‘rustpunten’ in het reorganisatieproces om daarin de stand van zaken op te maken.

De COR zegt de noodzaak van verandering te erkennen, maar mist een goede analyse op grond waarvan de huidige problemen kunnen worden beoordeeld. De Raad vindt de analyse van de gemeente te globaal, noemt het onduidelijk „wat precies wordt beoogd” en vindt het „wel erg mager om aan de hand van een zestal containerbegrippen” de organisatie zo ingrijpend te veranderen. Daardoor is niet duidelijk of het nieuwe plan wel een oplossing biedt en niet juist nieuwe problemen doet ontstaan.

Het advies verrast wethouder Eric van der Burg (Personeel): „Er zijn veel kritiekpunten, maar ik mis de punten waar ze het wel mee eens zijn. Ik mis zelfreflectie. Hoe moet het dan wél?”

Toch is hij het op sommige punten eens met de Raad. „We moeten nog veel uitzoeken.” Maar dit wil Van der Burg juist werkenderwijs gaan doen.

De plannen zijn volgens hem „absoluut ingrijpend”, en dat zullen ze ook blijven. De gemeente moet bezuinigen, moet terug in het aantal ambtenaren en moet de organisatie daar in hoog tempo voor klaarmaken. „Maar we zijn prima in staat om dit goed te doen”, aldus de wethouder.