Ook na vertrek Krol blijft het protest van ouderen realiteit

De beslissing van het Tweede Kamerlid Henk Krol (50Plus) om zijn zetel op te geven is de enig juiste. Hij nam de beslissing prompt en op goede gronden. Als uitgever ontdook hij langdurig de plicht om voor zijn personeel pensioenpremies te betalen. Zo blijkt vanochtend uit de Volkskrant, op basis van een tip via publeaks.nl, het gemeenschappelijke klokkenluidersadres van een aantal media.

Wie zich, zoals Krol, politiek opstelt als boegbeeld van de gepensioneerde generaties maakt zich uiteraard ongeloofwaardig als hij zelf pensioenverplichtingen ontdook als werkgever. Om niet te zeggen belachelijk. Geheel in de traditie van de ouderenpartijen, zoals we die in de jaren 90 kenden, had Krol er ook voor kunnen kiezen in de Tweede Kamer te blijven. Dat deed hij gelukkig niet. In die zin kiest hij nu de eervolle weg.

Wat niet wegneemt dat hij op tamelijk flagrante wijze zijn kiezers bedroog. Dat zijn er best veel. 50Plus heeft twee zetels in de Tweede Kamer en één in de senaat. De peilingen beloven 50Plus 10 tot 14 zetels. Voor de gemeenteraadsverkiezingen ontplooien zich overal in het land ouderenpartijen; een gevolg van de crisismaatregelen die pensioenfondsen en overheden treffen. Pensioenen worden gekort, eigen bijdragen in de zorg stijgen fors, verzorgingshuizen worden duurder, zorgplichten worden afgewenteld op de eigen omgeving. Politiek is de grijze protestbeweging een realiteit, die ook na het vertrek van Krol blijft bestaan. In die zin kunnen andere partijen zich niet rijk rekenen, nu Krol zichzelf ten val heeft gebracht.

De burger die vertrouwen in Krol stelde is daarin nu voluit beschaamd. Dat is niet goed voor het aanzien van de politiek en het vertrouwen in de democratie. Wat dan niet helpt zijn de ijdele termen waarin Krol zijn vertrek verpakte. Hij wentelt alle verantwoordelijkheid af op derden, spreekt neerbuigend over ‘boekhouders’ die zich met ‘penningen’ bezighouden. Zijn ultieme verweer: mijn bedoelingen waren steeds goed. Krol presenteert zich als nobele strijder tegen het onrecht, die nu door ‘vijanden’ ten val is gebracht. De politieke leider van 50Plus is nu ‘door al zijn krachten heen’. Dat is zelfbeklag dat in een operette niet zou misstaan.

Bedrog was hier zelfbedrog. Krol was vooral zijn eigen vijand. In zijn verklaring spreekt hij ten onrechte vergoelijkend over ‘vlekjes’ die het cv van een 63-jarige nu eenmaal eerder aankleven. Maar het ging hier om opzettelijke wanbetaling van pensioenpremies, afgedekt met geheimhoudingsverklaringen en boetebepalingen. Dat is dus pensioendiefstal, niet onbekend bij marginale bedrijven die op omvallen staan. Maar daarom niet minder laakbaar.