In Silicon Valley staat ‘Aziatisch’ voor succes en ‘blank’ voor matig

Immigranten uit Azië halen de Amerikaanse statushiërarchie overhoop. Tot voor kort waren afstammelingen van West-Europeanen de maatstaf waaraan het school- en loopbaansucces van immigranten uit andere continenten werd afgemeten. In de technologisch meest ontwikkelde delen van de VS nemen Aziaten die rol nu over.

De sociologen Tomás Jiménez en Adam Horowitz, beiden verbonden aan Stanford University, stellen dit vast in het oktobernummer van het wetenschappelijke tijdschrift American Sociological Review. Zij deden onderzoek naar de invloed die niet-Europese immigranten hebben op Amerikanen van tenminste de derde generatie (‘3-plussers’), die net als hun ouders zijn geboren in de VS.

Jiménez en Horowitz deden veldwerk in Cupertino, Californië, de hoofdplaats van Santa Clara County en sinds de komst van het Apple-hoofdkwartier het hart van Silicon Valley. Aan het einde van de jaren tachtig werd Cupertino een trekpleister voor immigranten uit Zuid- en Oost-Azië. De bevolking van het Californische stadje was in 2010 voor 29,3 procent van Europese, en voor 63,2 procent van Aziatische afkomst.

De auteurs namen 71 diepte-interviews af met 61 ‘3-plussers’ tussen de 15 en 77 jaar oud. De steekproef werd samengesteld uit zogeheten ‘blokleiders’, een soort buurtvertegenwoordigers die het contact tussen wijk stadbestuur verzorgen. Van hen waren 51 van Europese en 10 van Aziatische afkomst.

De onderzoekers concluderen dat hoog opgeleide immigranten uit Azië de prestatienorm in Cupertino drastisch hebben veranderd. Het verband dat ‘3-plussers’ vanouds leggen tussen etniciteit en schoolprestaties is op zijn kop gezet. Vroeger waren de nakomelingen van Europeanen dé maatstaf voor het succes van later gearriveerde immigranten. Maar in Silicon Valley staat ‘blank’ nu voor matige schoolprestaties en weinig inzet, en ‘Aziatisch’ voor hoge onderwijsscores en succes.

Aziatische immigranten zelf leggen hun prestaties overigens niet tegen de lat van hun Europese voorgangers, maar hanteren hun eigen maatstaven.