Daily Mail nu zelf beschuldigd anti-Brits te zijn

De aanval van de Daily Mail op de vader van Labourleider Ed Miliband slaat nu hard terug op de krant zelf.

Als de Daily Mail Ed Miliband had willen beschadigen, dan is die poging mislukt. Het is inmiddels niet de Labourleider die onder vuur ligt, maar de Britse tabloid zelf. Op internet roept men om een advertentieboycot, commentatoren eisen het ontslag van hoofdredacteur Paul Dacre, en politici buitelen over elkaar heen met kritiek op de krant. Zelfs de eigen lezers klagen.

De rel begon dinsdag nadat een weerwoord van Miliband – een zeldzaamheid in de Britse pers – op een artikel over zijn vader Ralph werd gepubliceerd. Met daarnaast een artikel van duizend woorden waarin de Mail nog eens zijn standpunt herhaalde: Ralph Miliband, een bekende marxist, „haatte het Verenigd Koninkrijk”. En, suggereerde de krant, daarmee ook zijn zoon.

Fijntjes wees vicepremier Nick Clegg er gisteren op dat hetzelfde over de Daily Mail kan worden gezegd. De krant bevat een litanie aan klachten over multiculturalisme, de verzorgingsstaat, de BBC en Europa. „Ik ben geen dagelijkse lezers van deze krant, maar iedere keer als ik hem opensla, lijkt hij gevuld met galspuwerij over het moderne leven. Dus dit is de pot die de ketel verwijt.”

Kabinetschef Francis Maude, wiens vader minister was onder Thatcher, noemde het „onaantrekkelijk” om zonden van de vader toe te schrijven aan de zoon. Oud-minister Michael Hesseltine zei dat het artikel „beneden elke waardigheid” was geweest.

De kritiek op de Daily Mail toont vooral hoe zwak de tabloid staat. Het is de machtigste krant van het land, zeker nu de enige tabloid die groter is in oplage, The Sun, lijdt onder het afluisterschandaal. Bij die krant worden nog altijd journalisten gearresteerd en The Sun is voorzichtiger in de verslaggeving geworden.

Het afluisterschandaal zou de reden zijn geweest voor de aanval op Miliband senior. Volgende week komt het Lagerhuis mogelijk met een voorstel voor persregulering. Ed Miliband is een groot voorstander van een perswet. Paul Dacre, hoofdredacteur van de Daily Mail, vreest echter dan bepaalde artikelen niet meer te kunnen publiceren.

Ironisch genoeg zou het artikel over Ralph Miliband ook onder een strengere perswet zijn toegestaan. De feiten waren correct (maar op tendentieuze manier opgeschreven) en de klager kreeg een weerwoord.

De Mail trekt zich weinig aan van de kritiek. Gisterochtend kopte de krant: „Hoe kenmerkend hypocriet van Links, dat danste op het graf van Mrs Thatcher, om ontsteld te zijn over het debat over Red Eds marxistische vader.”