Strengere controle op zorgindicaties tehuis

Verpleeghuizen en tehuizen voor gehandicapten die zelf bepalen hoeveel zorg een bewoner nodig heeft, worden voortaan strenger gecontroleerd. Dit heeft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) gisteren geschreven aan de Tweede Kamer. Hij wil zo kostbare ‘upcoding’ van zorgpakketten tegengaan.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft 202 bewoners van instellingen onderzocht op upcoding. Daarbij bleek de instelling aan 23 procent van hen een zwaarder zorgpakket te hebben toegewezen – en gedeclareerd – dan volgens het CIZ nodig was. Bij 4 procent van de bewoners werd juist te weinig zorg gegeven. Bij de rest had de instelling ongeveer dezelfde inschatting gemaakt als de ambtenaren van het CIZ deden.

In veel gevallen beoordeelt het CIZ zelf hoeveel zorg een bewoner of thuiswonende patiënt nodig heeft. Bij zogeheten ‘gemandateerde indicaties’ mag de instelling dat zelf doen. Instellingen die worden betrapt op upcoding, mogen voortaan niet meer zelf zorgpakketten voorschrijven, schrijft Van Rijn. In zo’n pakket staat bijvoorbeeld: ‘Mevrouw heeft zo veel uur zorg nodig, hulp bij aankleden en opstaan’, enzovoorts.

De Nederlandse Zorgautoriteit zal nu ook, op verzoek van de staatssecretaris, onderzoeken hoeveel de ‘upcoding’ heeft gekost. Alle zorg in tehuizen en instellingen, wordt (nu nog) betaald uit de volksverzekering AWBZ. Omdat de kosten ervan al jaren harder stijgen dan de premie-inkomsten, hervormt dit kabinet de regeling. Vanaf 2015 zal een deel van de zorg naar de Zorgverzekeringswet gaan. Die bepaalt dat de kosten van deze zorg worden betaald uit de individuele zorgverzekering.

Vanaf die tijd zullen ook alle ‘indicaties’ (welke zorg heeft iemand nodig) alleen worden gedaan door het CIZ na een persoonlijke ontmoeting met de patiënt.