Raad van Europa vindt rituele jongensbesnijdenis mishandeling

Besnijdenis van jongens is een “aantasting van de fysieke integriteit van kinderen”. Dat stelt de Raad van Europa in een ruim aangenomen resolutie. Het roept lidstaten op wetten te maken waarin staat dat zulke gebruiken niet worden uitgevoerd voordat een kind oud genoeg is om erover mee te praten.

Een jongetje wordt besneden in een Besnijdenis Centrum in Amsterdam.
Een jongetje wordt besneden in een Besnijdenis Centrum in Amsterdam. Foto ANP / Juan Vrijdag

Besnijdenis van jongens is een “aantasting van de fysieke integriteit van kinderen”. Dat stelt de Raad van Europa in een ruim aangenomen resolutie. Het roept lidstaten op wetten te maken waarin staat dat zulke gebruiken niet worden uitgevoerd voordat een kind oud genoeg is om erover mee te praten.

Staten moeten ook duidelijk medische en sanitaire voorwaarden formuleren waaraan “niet-medisch verantwoorde” ingrijpen bij jonge jongens moeten voldoen. De resolutie spreekt ook over andere lichamelijke ingrijpen bij jonge kinderen: besnijdenis bij meisjes, interseksualiteit, lichamelijke straffen en het plaatsen van tatoeages of piercings.

De resolutie werd met een overweldigende meerderheid aangenomen: 78 stemmen voor, 13 stemmen tegen. 15 keer werd van stemming onthouden. De resolutie is gebaseerd op een onderzoek van de commissie Sociale Zaken, Gezondheid en Duurzaamheid, onder leiding van de Duitse Marlene Rupperecht. Staten zouden ook een publiek, intercultureel en interrelgieus debat moeten openen vindt de Raad, gericht op het bereiken van een brede consensus over de rechten van kinderen en de bescherming tegen aantasting van hun fysieke integriteit volgens “de mensenrechtenstandaard”.

Resolutie niet bindend

De resolutie is niet bindend. Maar eem Joodse organisatie voor besnijdenis noemde het toch zorgwekkend dat argumenten over religieuze vrijheid zo makkelijk aan de kant werden gezet. Volgens juridisch commentator Folkert Jensma heeft de resolutie vooral een morele betekenis.

“De Raad is hoeder van de mensenrechten. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan de resolutie ook een juridisch gewicht geven, door er aan te refereren bij een uitspraak.”

KNMG tegen jongensbesnijdenis

In Nederland worden jaarlijks ongeveer honderd Joodse baby’s en duizenden islamitische kleuters besneden op religieuze gronden. In de Joodse traditie moet het op de achtste dag na de geboorte; moslims doen het voordat het jongetje zes jaar oud is. Sinds 2005 wordt het niet meer vergoed uit het basispakket en sinds 2010 ontmoedigt artsenorganisatie KNMG leden expliciet om de ingreep uit te voeren.

In het wetenschappelijke maandblad Pediatrics uitten 38 Europese artsen eerder dit jaar kritiek op jongensbesnijdenis. Maar in de Tweede Kamer bestaat geen steun voor een verbod.