Ombudsman: asielzoekers moeten betere zorg krijgen

De Nederlandse overheid moet voor asielzoekers betere toegang tot medische zorg regelen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in zijn rapport Medische zorg vreemdelingen.

Ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft het rapport vanmorgen aan staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) overhandigd.

Volgens de Ombudsman bestaan grote verschillen in de behandeling van vreemdelingen in asielzoekerscentra, op straat en in detentie.

„De overheid gaat te eenzijdig uit van zelfredzaamheid van deze mensen”, aldus Brenninkmeijer. De drempels zijn te hoog, zegt hij. Asielzoekers kunnen moeilijk in het ziekenhuis terecht met hun klachten. Ook het verkrijgen van medicijnen bij een apotheek is vaak een probleem.

In vreemdelingendetentie is de leefbaarheid en medische zorg nog niet verbeterd sinds de dood van de Russische asielzoeker Alexandr Dolmatov, zegt Brenninkmeijer in een interview met deze krant. „De troosteloosheid is daar manifest.” Bij de instellingen proeft hij dat ze best wat makkelijker zouden kunnen zijn. „Maar Den Haag houdt met een zekere krampachtigheid vast aan procedures. Als je die mensen wat meer ruimte geeft, zou dat volgens mij veel beter zijn.”

De Ombudsman heeft een lijstje met concrete aanbevelingen opgesteld voor de staatssecretaris van Justitie en de minister van Volksgezondheid. Zo moet er volgens hem een zorgpas komen waarop staat dat de vreemdeling recht heeft op medische zorg. En gedetineerde vreemdelingen zouden niet meer geboeid of met broekstok naar het ziekenhuis vervoerd moeten worden. Zij zouden ook in hun cel aan zelfmedicatie moeten kunnen doen. Ze moeten bijvoorbeeld over hoestdrank of paracetamol kunnen beschikken.

In een eerste reactie zei staatssecretaris Teeven dat hij de aanbevelingen van de Ombudsman „ter harte” neemt. De algemene conclusie deelt hij niet. „De toegang tot tot medische zorg is over het algemeen laagdrempelig. Dit neemt niet weg dat het voor vreemdelingen soms lastig kan zijn om daadwerkelijk medische zorg te krijgen.”

De staatssecretaris „herkent” de communicatieproblemen tussen het Centrale Orgaan opvang Asielzoekers en de gezondheidscentra voor asielzoekers. Zij zijn volgens de staatssecretaris al in gesprek om de samenwerking te verbeteren. Samen met minister Schippers komt Teeven nog met een uitgebreide reactie.