Amsterdamse allochtoon kan zichzelf niet goed redden

None

Allochtone Amsterdammers zijn gemiddeld minder zelfredzaam, minder economisch zelfstandig, minder tolerant en ze hebben minder vertrouwen in de democratie dan andere Amsterdammers. Ook zetten zij zich minder vaak in voor anderen en de stad.

Dat blijkt uit de Scorekaart Burgerschap en Diversiteit 2009-2011, opgesteld door het Bureau Onderzoek en Statistiek, van de gemeente Amsterdam. Het onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt wordt vanavond gepresenteerd in het plaatselijke debatcentrum De Balie.

Het is voor het eerst dat Amsterdam vergelijkend onderzoek liet doen naar diverse groepen – niet-westerse allochtonen, vrouwen en jongeren – in de stad.

Tussen 2009 en 2011 trad er geen verbetering op in de slechtere score van allochtonen op het gebied van zelfredzaamheid, economische zelfstandigheid en tolerantie. Wel werd een afnemende tolerantie gesignaleerd ten opzichte van homo’s, en kregen allochtonen minder vertrouwen in de lokale democratie.

Een woordvoerder van wethouder Andrée van Es (Emancipatie, GroenLinks): „Door dit onderzoek weten we waar we nog meer op in moeten zetten: opleiding en werk.”

    • Yasmina Aboutaleb