Zoon Beau en vader Eric Schneider ontroeren in ‘Levenslang theater’

„Acteurs zijn eendagsvlinders, maar jonge acteurs zijn onze sporen. Zij volgen ons op zoals onze kinderen ons opvolgen”, zegt de oude acteur. Dan loopt hij af, hand in hand met een nieuwe rijzende ster. Het is een ontroerend slot, zeker omdat deze acteurs in werkelijkheid vader en zoon zijn. Eric Schneider (79) staat aan het eind van een imposante theatercarrière. Beau Schneider (25) studeerde pas een jaar geleden af aan de toneelschool.

Samen spelen ze David Mamets A Live in the Theatre. (1977).Daarin volgt Mamet een jonge en oude acteur bij hetzelfde gezelschap. We zien ze werken en over hun vak praten. De jonge acteur verwerft steeds meer roem, de oude verliest grip op werk en leven.

Het stuk geeft ruimte voor uitbundige persiflages, maar de Schneiders maken er een brave voorstelling van. Dat neemt niet weg dat Eric een prachtige ouder wordende acteur is, met schorre stembanden en die perfecte dictie van weleer. Beau oogt naast hem nu nog wat stijfjes. Om in de voetsporen van zijn vader te treden, kan hij deze masterclass goed gebruiken.

    • Joke Beeckmans