Teevens Toekomstvisie

Gaan // debatavond vluchtelingen op de vlucht 3 oktober De Balie, Amsterdam, 20.30, € 9,50 / 7,00

De uitgeprocedeerde asielzoekers van de Vluchtflat staan sinds afgelopen maandag weer op straat. En morgen debatteert de Kamer met staatssecretaris Fred Teeven over diens ‘Toekomstvisie’ op vreemdelingendetentie. De vraag blijft prangend: wat te doen met niet-uitzetbare vreemdelingen? De Balie organiseert vanavond een debat over het Nederlandse vreemdelingenbeleid, in het bijzonder over niet-uitzetbare vreemdelingen. De gasten: Joost van Lammeren (Dienst Terugkeer en Vertrek), Maartje Terpstra (vreemdelingenadvocaat), Bert Koops (voorzitter van de Ondernemersraad gevangeniswezen) en Arjen Leerkes (socioloog Erasmus Universiteit). Zij bespreken de actuele situatie rondom de Vluchtflat en het visiedocument van Teeven; ook kijken ze hoe het Nederlandse ‘ontmoedigingsbeleid’ zich verhoudt tot dat van andere Europese landen.