Recensie Situatie inschatten en erop inspelen

Het Grote Beïnvloedingsspel

Bert van Dijk en Fenno Moes

43,95 euro

De Roos van Leary is een model dat beschrijft hoe menselijke interacties werken en hoe je daar je voordeel mee kunt doen. Dit spel is daar een uitvloeisel van. Wat is nu het juiste gedrag bij iemand die agressief voordringt? En zo zijn er tachtig kaarten met situaties die soms recht uit Seinfeld lijken te komen. De vraag is of dit spel voor een blijvende gedragsverandering zorgt. En dat er bij iedere vraag een uitleg zit, houdt de boel behoorlijk op.