‘Proefverlof moordenaar van Fortuyn’

Volkert van der G. wint zaak om verlof. VVD en PVV reageren afwijzend. Zij willen dat Teeven dat proefverlof niet verleent.

De wegens moord op Pim Fortuyn in 2003 tot achttien jaar celstraf veroordeelde Volkert van der G. moet op proefverlof kunnen.

Dit heeft de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing beslist. De argumenten van de directeur van de penitentiaire inrichting in Lelystad, politie en OM dat vrijlating te veel maatschappelijke onrust veroorzaakt en dus proefverlof moet worden geweigerd, worden verworpen. Van der G. was in beroep gegaan tegen eerdere weigeringen hem verlof toe te kennen. Staatssecretaris Teeven (Justitie, VVD) moet nu een nieuw besluit nemen over het proefverlof.

De beroepscommissie acht het „van doorslaggevend belang, dat de re-integratie (van Volkert van der G., red.) in de maatschappij op een verantwoorde en geleidelijke manier wordt vormgegeven. De beroepscommissie is van oordeel dat van de directeur en bij uitstek van de staatssecretaris kan worden verlangd dat zij hiervoor zorg dragen.” Van der G. komt waarschijnlijk vrij in mei 2014 omdat hij dan tweederde deel van zijn straf heeft uitgezeten.

Een gedoseerd vrijhedenbeleid, zo oordeelt de commissie, waarbij verlofmogelijkheden geleidelijk worden uitgebreid naarmate de einddatum nadert, is het beste middel om Volkert van der G. voor te bereiden op zijn terugkeer in de samenleving. De beroepscommissie vindt dat Van der G. ook recht heeft op proefverlof omdat hij te kennen heeft gegeven bereid te zijn korter dan de gebruikelijke 60 uur met verlof te gaan. Bovendien heeft hij laten weten het niet erg te vinden „het verlof door te brengen op een voor de buitenwacht minder voor de hand liggend verlofadres”.

De politie vreest dat door de media-aandacht die bij verlof ontstaat „een eenling of een groepering wordt aangezet tot het plegen van geweld. Journalisten en anderen zullen zich naar het – bij de media bekende en eenvoudig te achterhalen – verlofadres van klager begeven”. Ook vreest de politie dat aanhangers van Pim Fortuyn hem gaan opzoeken.

Volgens Van der G. (43) zijn die stellingen over de onrust „louter speculatief”. Volgens hem zijn er in het verleden „slechts een tweetal journalisten aan de deur geweest”. Hij wijst er ook op dat hij al jaren niet meer op de lijst van gedetineerden met een vlucht- of maatschappelijk risico staat. Hij is op 21 februari 2007, zonder dat onrust is ontstaan, op incidenteel verlof geweest.